Τελ. ενημέρωση:

   28-Jul-2000
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 16(6), Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1999, 590–594

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Συγκριτική in vitro δραστικότητα της κεφεπίμης και της κεφταζιντίμης επί πολυανθεκτικών στελεχών Enterobacter cloacae και Klebsiella pneumoniae

E. ΣΑΜΠΑΤΑΚΟΥ,1 Ε.Ι. ΓΙΑΜΑΡΕΛΛΟΣ- ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΛΗΣ,2 Δ. ΚΑΒΒΑΘΑ,3 Ε. ΓΙΑΜΑΡΕΛΛΟΥ3
1Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων, ΠΓΝΑ «Γ. Γεννηματάς», 2Α’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Πανεπιστήμιο Αθηνών, ΠΓΝΑ «Λαϊκό», 3Δ’ Παθολογική Κλινική, Πανεπιστήμιο Αθηνών, ΠΓΝΑ «Σισμανόγλειο»

ΣΚΟΠΟΣ Λοιμώξεις από πολυανθεκτικά στελέχη εντεροβακτηριακών, συμπεριλαμβανομένων στελεχών Enterobacter spp και Klebsiella spp, ανθεκτικά στις κεφαλοσπορίνες γ’ γενεάς, στις αμινογλυκοσίδες και στις νεότερες κινολόνες, αποτελούν σημαντικό πρόβλημα τα τελευταία χρόνια σε παγκόσμιο επίπεδο. Η κεφεπίμη είναι μια ευρέος φάσματος κεφαλοσπορίνη δ’ γενεάς με κύριο χαρακτηριστικό τη σταθερότητά της στην υδρόλυση από τις χρωμοσωμιακές και από τις πλασμιδιακές β-λακταμάσες ευρέος φάσματος και θα μπορούσε να χορηγηθεί για την αντιμετώπιση λοιμώξεων από αυτά τα στελέχη.
ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Συγκρίθηκε η in vitro δραστικότητα της κεφεπίμης και της κεφταζιντίμης επί 84 νοσοκομειακών στελεχών Enterobacter cloacae και 100 Klebsiella pneumoniae μετά από προσδιορισμό των ελαχίστων ανασταλτικών (ΕΑΠ) και βακτηριοκτόνων (ΕΒΠ) πυκνοτήτων τους.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Η κεφεπίμη και η κεφταζιντίμη ανέστειλαν την ανάπτυξη 89% και 39% των στελεχών K. pneumoniae και 92,9% και 67,9% των στελεχών E. cloacae, αντίστοιχα, ενώ οι τιμές ΕΑΠ και ΕΒΠ της κεφεπίμης ήταν 16–64 φορές μικρότερες των αντίστοιχων της κεφταζιντίμης. Η κεφεπίμη παρέμεινε δραστική επί 81,7% και 77,8% των στελεχών K. pneumoniae και E. cloacae, αντίστοιχα, που βρέθηκαν ανθεκτικά στην κεφταζιντίμη.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η κεφεπίμη φαίνεται να αποτελεί χρήσιμη αντιμικροβιακή ουσία για τη θεραπεία ασθενών με νοσοκομειακές λοιμώξεις από στελέχη εντεροβακτηριακών με αντοχή στις κεφαλοσπορίνες γ’ γενεάς.

Λέξεις ευρετηρίου: Αντοχή στα αντιβιοτικά, Εντεροβακτηριακά, Κεφεπίμη, Κεφταζιντίμη.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής