Τελ. ενημέρωση:

   28-Jul-2000
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 16(6), Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1999, 609–614

ΒΙΟΗΘΙΚΗ

Φιλελεύθερες και κοινωνισμικές αντιλήψεις για τις ιατρικές ανάγκες:
αναφορά στη μεταμόσχευση οργάνων

B. BRECHER
School of Historical and Critical Studies, University of Brighton, UK

Συζητούνται εκ παραλλήλου αφενός η διαχείριση της λίστας αναμονής των υποψηφίων για μεταμόσχευση συμπαγών οργάνων και αφετέρου τα φιλελεύθερα και τα κοινωνισμικά (communitarian) μοντέλα Φροντίδας Υγείας, με την ελπίδα ότι η συζήτηση για το ένα θέμα θα φωτίσει το άλλο. Μετά από μια σύντομη περιγραφή του φιλελευθερισμού και του κοινωνισμού, καθώς και του τρόπου με τον οποίο οι δύο αντιλήψεις μπορούν να εφαρμοστούν στη Φροντίδα Υγείας, ακολουθεί μια φιλοσοφική συζήτηση, που κατατείνει στο συμπέρασμα ότι, αν δεν θέλουμε να αναλωθούμε στην υπεράσπιση του status quo που ισχύει στα θέματα της ιατρικής και της κοινωνικής πολιτικής, είναι καλύτερο να απορρίψουμε την παγκοσμιότητα της φιλελεύθερης παράδοσης.

Λέξεις ευρετηρίου: Ιατρικές ανάγκες, Κοινωνισμός, Μεταμόσχευση, Φιλελευθερισμός.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής