Τελ. ενημέρωση:

   21-Jul-2000
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 16(6), Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1999, 637-638

WHONET Greece
Ελληνικό Δίκτυο Μελέτης της Μικροβιακής Αντοχής

ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΙΚΑ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Stenotrophomonas (Xanthomonas) maltophilia
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ–ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1998

ΣΧΟΛΙΑ

Η S. maltophilia αποτελεί ένα σχετικά «νέο» μικροοργανισμό με αυξανόμενη συχνότητα απομόνωσης από κλινικά δείγματα διεθνώς, αλλά και στην Ελλάδα. Στον πίνακα 1 φαίνεται ότι ο μικροοργανισμός αυτός στη χώρα μας και στα νοσοκομεία του δικτύου απομονώνεται κυρίως από δείγματα του κατώτερου αναπνευστικού (βρογχικές εκκρίσεις) και μάλιστα στις παθολογικές κλινικές και στις μονάδες εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ). Ο μικροοργανισμός είναι γενικά ανθεκτικός στα αντιβιοτικά, με καλύτερη in vitro δραστικότητα της cotrimoxazole, των κινολονών και της κεφταζιντίμης (πίνακες 2, 3). Σημειώνεται, πάντως, ότι η in vitro μελέτη της αντοχής της S. maltophilia παρουσιάζει σημαντικές δυσκολίες και, συ νεπώς, τα αποτελέσματα αυτά πρέπει να αντιμετωπιστούν με προσοχή.

Στην εικόνα 1 φαίνονται οι μεγάλες διαφορές, τόσο στη σχετική συχνότητα απομόνωσης του μικροοργανισμού (σε σχέση με το σύνολο των θετικών καλλιεργειών), όσο και στην αντοχή στην cotrimoxazole και τις κινολόνες, που παρατηρούνται μεταξύ των νοσοκομείων. Ενδιαφέρον έχει, επίσης, το γεγονός ότι η συχνότητα απομόνωσης ανθεκτικών μικροοργανισμών δεν φαίνεται να σχετίζεται με τη σχετική συχνότητα απομόνωσης αυτών ανά νοσοκομείο.

 


Το Ελληνικό Δίκτυο Μελέτης της Μικροβιακής Αντοχής συντονίζεται από τους Α. Βατόπουλο και Β. Καλαποθάκη (Εργαστήριο Υγιεινής & Επιδημιολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών) και Ν.Ι. Λεγάκη (Εργαστήριο Μικροβιολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών).

Στο Δίκτυο Μικροβιακής Αντοχής για το 1998 μετέχουν τα Μικροβιολογικά Εργαστήρια των Νοσοκομείων: Τζάνειο Πειραιώς (Χρ. Πουλοπούλου, Χρ. Νικολοπούλου), Ασκληπιείο Βούλας (Π. Γιανακάκος, Χρ. Κούτσια-Καρούζου), Παίδων «Αγία Σοφία» (Α. Χρισάκη, Α. Πάγκαλη), Πολυκλινική Αθηνών (Ε. Τόμπρου, Ε. Βογιατζάκης), 1ο Νοσοκομείο ΙΚΑ (Σ. Φιλοπούλου, Α. Περόγαμβρος), Σισμανόγλειο Αθηνών (Μ. Κανελοπούλου, Ε. Παπαφράγκας), Άγ. Σάββας (Ε. Χήνου, Π. Γολεμάτη), Ν. Ιωνίας «Αγ. Όλγα» (Ε. Μερκούρη, Σ. Κίτσου-Κυριακοπούλου), Αρεταίειο (Ε. Κουσκούνη), Ελπίς-Δημοτικό Αθηνών (Στρ. Θερμογιάννη, Ε. Καΐλη-Παπαδοπούλου), ΝΓΝ Ελευσίνας Θριάσιο (Χ. Κοτρώνη, Ε. Τρίκκα-Γραφάκου), ΑΝ Θεσσαλονίκης Θεαγένειο (Ε. Καΐτσα, Ο. Βαβάτση-Μάνου), Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης (Γ. Θεοδωροπούλου-Ροδίου), ΓΠΠΝ Αλεξανδρούπολης (Ε. Αρχοντίδου, Σ. Κτενίδου-Καρτάλη), ΠΠΓΝ Ιωαννίνων (Ε. Γκεσούλη, Τ. Λεβειδιώτου-Στεφάνου), ΓΠΝ Ηρακλείου Βενιζέλειο (Μ. Βεντούρη, Β. Λιάκου), ΓΠΝ ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης (Α. Φαϊτσίδου, Ι. Δουμπόγιας), Νοσοκομείο Αλεξάνδρα (Ε. Πρίφτη, Γ. Πετροχείλου-Πάσχου), Ν. Παίδων «Αγλ. Κυριακού» (Ε. Λεμπέση, Μ. Φουστούκου), ΓΝΝ «Παμμακάριστος» (Ε. Μπελούκα, Α. Σίμα), ΠΓΝ-Μαιευτήριο «Έ. Βενιζέλου» (Τ. Λαζαράκη, Ε. Καδά), ΓΝ «Άγ. Δημήτριος» Θεσσαλονίκης (Φ. Πολυδώρου, Ε. Μαλακά), ΓΝΝ «Άγ. Παύλος» Θεσσαλονίκης (Ε. Παπακωνσταντίνου-Μπεζάζη).

Το δίκτυο χρηματοδοτείται εν μέρει από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγιεινής, Υπουργείο Υγείας & Πρόνοιας.

Περισσότερα δεδομένα ανά νοσοκομείο δημοσιεύονται στη σχετική σελίδα στο internet στη διεύθυνση: www.mednet.gr/whonet.

Γενικές πληροφορίες για τη στήλη δημοσιεύονται στα Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής 1997, 14(4):470–471.

 

 


© 2000, Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής