Τελ. ενημέρωση:

   01-Oct-2000
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 17(1), Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2000, 113

WHONET Greece
Ελληνικό Δίκτυο Μελέτης της Μικροβιακής Αντοχής

ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΙΚΑ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Αντοχή στις μακρολίδες
ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ 1996–1999

ΣΧΟΛΙΑ

Παρουσιάζονται τα πολυκεντρικά ποσοστά αντοχής στις μακρολίδες (εκπρόσωπος ή ερυθρομυκίνη) στους κύριους Gram(+) μικροοργανισμούς. Ειδικότερα, παρουσιάζεται η διαχρονική εξέλιξη κατά τα έτη 1996–1999, περίοδος για την οποία υπάρχουν στοιχεία στα νοσοκομεία του Δικτύου. Ως μονάδες θεωρήθηκαν οι «χειμώνες» (1 Σεπτεμβρίου–30 Ιουνίου). Το 1995–1996 αφορά την περίοδο 1/1–30/6/1996, ενώ το 1999–2000 αφορά την περίοδο 1/9–31/12/1999. Περιλαμβάνονται οι αντοχές (όχι τα ποσοστά μέτριας ευαισθησίας), ώστε να αυξηθεί η ειδικότητα των ευρημάτων. Σημειώνεται ότι τα στοιχεία που αφορούν τους πνευμονιοκόκκους και τον S. pyogenes προέρχονται κυρίως από παιδιατρικά δείγματα, ενώ τα στοιχεία του S. aureus από όλα τα νοσοκομεία του Δικτύου. Στα δεδομένα δεν περιλαμβάνονται οι μονάδες εντατικής θεραπείας.

Στην εικόνα παρατηρείται σημαντική συνεχής διαχρονική αύξηση της συχνότητας απομόνωσης ανθεκτικών στην ερυθρομυκίνη στελεχών πνευμονιοκόκκου και S. pyogenes, που, για το χειμώνα του 1999, φθάνει το 30,0% και 21,7%, αντίστοιχα. Αντίθετα, τα ποσοστά αντοχής για τον S. aureus παραμένουν σχετικά σταθερά. Με δεδομένο ότι οι λοιμώξεις από πνευμονιοκόκκους και S. pyogenes αφορούν κυρίως εξωνοσοκομειακές λοιμώξεις και οι μακρολίδες αποτελούν φάρμακο, γενικά, πρώτης επιλογής για αυτές, γίνεται εμφανής η μεγάλη σημασία αυτού του φαινομένου για τη Δημόσια Υγεία. Σημειώνεται ότι αντίστοιχα φαινόμενα σε άλλα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Φινλανδία) αντιμετωπίστηκαν άμεσα με εφαρμογή συγκεκριμένης στρατηγικής, που περιελάμβανε περιστολή στην κατανάλωση των αντίστοιχων αντιβιοτικών.

 


Το Ελληνικό Δίκτυο Μελέτης της Μικροβιακής Αντοχής συντονίζεται από τους Α. Βατόπουλο και Β. Καλαποθάκη (Εργαστήριο Υγιεινής & Επιδημιολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών) και Ν.Ι. Λεγάκη (Εργαστήριο Μικροβιολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών).

Στο Δίκτυο, για το 1999 μετέχουν τα Μικροβιολογικά Εργαστήρια των Νοσοκομείων: Τζάνειο Πειραιώς (Χρ. Πουλοπούλου, Χρ. Νικολοπούλου), Ασκληπιείο Βούλας (Π. Γιανακάκος, Χρ. Κούτσια-Καρούζου), Παίδων «Αγία Σοφία» (Α. Χρισάκη, Α. Πάγκαλη), Πολυκλινική Αθηνών (Ε. Τόμπρου, Ε. Βογιατζάκης), 1ο Νοσοκομείο ΙΚΑ (Σ. Φιλοπούλου, Α. Περόγαμβρος), Σισμανόγλειο Αθηνών (Μ. Κανελοπούλου, Ε. Παπαφράγκας), Άγ. Σάββας (Ε. Χήνου, Π. Γολεμάτη), Ν. Ιωνίας «Αγ. Όλγα» (Ε. Μερκούρη, Σ. Κίτσου-Κυριακοπούλου), Αρεταίειο (Ε. Κουσκούνη), Ελπίς-Δημοτικό Αθηνών (Στρ. Θερμογιάννη, Ε. Καΐλη-Παπαδοπούλου), ΝΓΝ Ελευσίνας Θριάσιο (Χ. Κοτρώνη, Ε. Τρίκκα-Γραφάκου), ΑΝ Θεσσαλονίκης Θεαγένειο (Ε. Καΐτσα, Ο. Βαβάτση-Μάνου), Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης (Γ. Θεοδωροπούλου-Ροδίου), ΓΠΠΝ Αλεξανδρούπολης (Ε. Αρχοντίδου, Σ. Κτενίδου-Καρτάλη), ΠΠΓΝ Ιωαννίνων (Ε. Γκεσούλη, Τ. Λεβειδιώτου-Στεφάνου), ΓΠΝ Ηρακλείου Βενιζέλειο (Μ. Βεντούρη, Β. Λιάκου), ΓΠΝ ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης (Α. Φαϊτσίδου, Ι. Δουμπόγιας), Νοσοκομείο Αλεξάνδρα (Ε. Πρίφτη, Γ. Πετροχείλου-Πάσχου), Ν. Παίδων «Αγλ. Κυριακού» (Ε. Λεμπέση, Μ. Φουστούκου), ΓΝΝ «Παμμακάριστος» (Ε. Μπελούκα, Α. Σίμα), ΠΓΝ-Μαιευτήριο «Έλ. Βενιζέλου» (Τ. Λαζαράκη, Ε. Καδά), ΓΝ «Άγ. Δημήτριος» Θεσσαλονίκης (Φ. Πολυδώρου, Ε. Μαλακά), ΓΝΝ «Άγ. Παύλος» Θεσσαλονίκης (Ε. Παπακωνσταντίνου-Μπεζάζη).

Το Δίκτυο χρηματοδοτείται εν μέρει από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγιεινής, Υπουργείο Υγείας & Πρόνοιας.

Περισσότερα δεδομένα ανά νοσοκομείο δημοσιεύονται στη σχετική σελίδα στο Internet στη διεύθυνση: www.mednet.gr/whonet.

Γενικές πληροφορίες για τη στήλη δημοσιεύονται στα Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής 1997, 14(4):470–471.

 


© 2000, Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής