Τελ. ενημέρωση:

   29-Sep-2000
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 17(1), Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2000, 26-34

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Η σύγχρονη θέση των πολυακόρεστων λιπαρών οξέων
στη θεραπευτική των καρδιαγγειακών παθήσεων

Ε.Ι. ΓΙΑΜΑΡΕΛΛΟΣ-ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΛΗΣ,1 Α. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ-ΑΣΤΕΡΙΟΥ2
1Α' Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική και Ειδική Νοσολογία
2Εργαστήριο Βιολογικής Χημείας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τα πολυακόρεστα λιπαρά οξέα (ΠΛΟ) διακρίνονται σε ω-6, που είναι συστατικά των φυτικών ελαίων, και σε ω-3, που αποτελούν συστατικά των ιχθυελαίων. Στα ω-6 ανήκουν το λινολεϊκό, το γ-λινολενικό και το αραχιδονικό, ενώ στα ω-3 το α-λινολενικό, το εικοσιπενταενοϊκό και το εικοσιδυεξαενοϊκό οξύ. Τα ω-3 ΠΛΟ ανταγωνίζονται τα ω-6 για ενσωμάτωση στα φωσφολιπίδια των κυτταρικών μεμβρανών, ενώ το αραχιδονικό αποτελεί υπόστρωμα για τη βιοσύνθεση των εικοσανοειδών. Η χορήγηση δίαιτας πλούσιας σε ω-3 ΠΛΟ σε πάσχοντες από στεφανιαία νόσο ελαττώνει τον κίνδυνο των θανατηφόρων αρρυθμιών και ιδιαίτερα της κοιλιακής μαρμαρυγής, μέσω αναστολής των διαύλων εισόδου των κατιόντων Na+ και Ca2+ στο εσωτερικό του μυοκαρδιακού κυττάρου. Παράλληλα, παρατηρείται μειωμένη θρόμβωση των στεφανιαίων αρτηριών καθώς και μείωση της μεταγευματικής υπερτριγλυκεριδαιμίας και της αρτηριακής υπέρτασης. Αντίθετη επίδραση ασκούν τα trans παράγωγά τους.

Λέξεις ευρετηρίου: Αιμόσταση, Αρρυθμίες, Πολυακόρεστα οξέα, Υπερλιπιδαιμία.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής