Τελ. ενημέρωση:

   04-Jan-2001
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 17(4), Ιούλιος-Αύγουστος 2000, 390-394

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

H αποτελεσματικότητα της σιζαπρίδης στη διαβητική γαστροπάρεση

Η.Ν. ΜΥΓΔΑΛΗΣ,1 Π. ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑΣ,2 Ν. ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ,2
Ν. ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ,1 Κ. ΧΑΙΡΟΠΟΥΛΟΣ,3 Ν. ΒΑΡΒΑΡΙΓΟΣ1
1Β' Παθολογική Κλινική
2Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής
3Νευρολογική Κλινική, Νοσοκομείο ΝΙΜΤΣ, Αθήνα

ΣΚΟΠΟΣ Στην προσχεδιασμένη αυτή μελέτη παρουσιάζεται η αποτελεσματικότητα και ασφάλεια της σιζαπρίδης (40 mg/ημέραx12 εβδομάδες) στη διαβητική γαστροπάρεση.
ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Mελετήθηκαν 15 ασθενείς με διαβήτη τύπου 2, νευροπάθεια του αυτόνομου νευρικού συστήματος και γαστροπάρεση. Η εκτίμηση της αυτόνομης νευροπάθειας έγινε με τη χρήση ποσοτικών μεθόδων που αφορούν το καρδιαγγειακό σύστημα. Η μέτρηση της κένωσης του στομάχου έγινε με τη λήψη επισημασμένης με ραδιοϊσότοπα στερεάς και υγρής τροφής, ενώ έγινε και καταγραφή συμπτωμάτων και αριθμητική βαθμολόγηση με ειδική κλίμακα στους χρόνους 0 και 12 εβδομάδων μετά από τη χορήγηση σιζαπρίδης.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Η χορήγηση της σιζαπρίδης βελτίωσε τις παραμέτρους της γαστρικής κινητικότητας τόσο στη στερεά (P<0,01) όσο και στην υγρή μορφή (P<0,02), ενώ βελτίωσε και τη συμπτωματολογία των ασθενών (P<0,001).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Σε διαβητικά άτομα τύπου 2 με αυτόνομη νευροπάθεια και γαστροπάρεση, η χορήγηση σιζαπρίδης βελτιώνει τόσο την καθυστερημένη γαστρική κένωση, όσο και τη σχετική συμπτωματολογία των ασθενών.

Λέξεις ευρετηρίου: Αυτόνομη νευροπάθεια, Γαστροπάρεση, Σακχαρώδης διαβήτης, Σιζαπρίδη.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής