Τελ. ενημέρωση:

   17-Sep-2004
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 18(1), Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2001, 50-57

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

H συνταγογραφία στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας
ΙΙ. Φάρμακα καρδιαγγειακού, μυοσκελετικού και κεντρικού νευρικού συστήματος

Ν. Αντωνάκης,1,2 Σ. Τσούλου,1 Δ. Πέιος,1 Π. Συμεωνίδης,1 Ε. Λυραράκη,1 Χ. Λιονής2
1Κέντρο Υγείας Ανωγείων, Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο Ρεθύμνης,
2Κλινική Κοινωνικής και Οικογενειακής Ιατρικής, Τομέας Κοινωνικής Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης

ΣΚΟΠΟΣ H διερεύνηση της συχνότητας στη συνταγογραφία των φαρμάκων του καρδιαγγειακού, του μυοσκελετικού και του κεντρικού νευρικού συστήματος (ΚΝΣ), στο Κέντρο Υγείας Ανωγείων (ΚΥΑ), το έτος 1998 (αναδρομική μελέτη).

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Επιλογή τυχαίου δείγματος 12.500 συνταγών από τις 25.350 που εκδόθηκαν στο ΚΥΑ το 1998. Καταχώρηση συνταγών σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων. Μελέτη παραμέτρων που σχετίζονται με τη χρήση των φαρμάκων των κατηγοριών που προαναφέρθηκαν.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Οι τρεις κατηγορίες φαρμάκων που μελετήσαμε αντιστοιχούσαν στο 47% του συνόλου της συνταγογραφίας στο ΚΥΑ το 1998. Τα ποσοστά κάθε κατηγορίας χωριστά ήταν: 19% για την κατηγορία 2 του Εθνικού Συνταγολογίου (φάρμακα καρδιαγγειακού), 17,4% για την κατηγορία 10 (φάρμακα μυοσκελετικού) και 10,5% για την κατηγορία 4 (φάρμακα ΚΝΣ). Τα αντιυπερτασικά, τα νιτρώδη, οι αναστολείς διαύλων ασβεστίου και τα διουρητικά αποτελούσαν το 71,2% του συνόλου των φαρμάκων του καρδιαγγειακού συστήματος. Τα αντιλιπιδαιμικά φάρμακα αντιστοιχούσαν στο 3,5% των φαρμάκων της ίδιας κατηγορίας. Στην κατηγορία των φαρμάκων του μυοσκελετικού συστήματος, η χρήση των μη στεροειδών αντιφλεγμονωδών υπερείχε της χρήσης των αναλγητικών φαρμάκων (59,5% έναντι 31,8%). Στην κατηγορία των φαρμάκων του ΚΝΣ, τα αγχολυτικά-υπνωτικά φάρμακα αποτελούσαν το 28,8% του συνόλου της κατηγορίας αυτής και μαζί με τα αντικαταθλιπτικά και τα αντιψυχωσικά αποτελούσαν το 60,3% του ίδιου συνόλου. Οι βενζοδιαζεπίνες και οι αναστολείς επαναπρόσληψης σεροτονίνης ήταν τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα φάρμακα στην ομάδα των αγχολυτικών και αντικαταθλιπτικών, αντίστοιχα. Η συνταγογράφηση των οπιοειδών ήταν πολύ περιορισμένη.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Λάθος συνταγογραφικές τακτικές παρατηρήθηκαν σε πολλές περιπτώσεις στο ΚΥΑ. Η συμμόρφωση των ιατρών στις οδηγίες του Εθνικού Συνταγολογίου και η καλύτερη εκπαίδευσή τους θα συμβάλει στην εξάλειψη των φαινομένων αυτών.

Λέξεις ευρετηρίου: Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, Συνταγογραφία, Φάρμακο, Ψυχοφάρμακο.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής