Τελ. ενημέρωση:

   08-Jul-2004
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 19(6), Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2002, 688-699

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

Διαγνωστική μεθοδολογία
1. Κλινική συμπερασματολογία υπό αβεβαιότητα

Ε. Ανευλαβής
Κωνσταντοπούλειο ΠΓΝ Ν. Ιωνίας «Η Αγία Όλγα»

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Εισαγωγή

2. Παραγωγικοί κανόνες στην Κλινική Ιατρική

3. Λογικοί τελεστές

4. Λογικές πράξεις

5. Το διαγνωστικό πρόβλημα

6. Συμπερασματολογία σε συνθήκες αβεβαιότητας. Μετρώντας την αβεβαιότητα

7. Συντελεστές βεβαιότητας

8. Πιθανολογική προσέγγιση της αβεβαιότητας

9. Προσέγγιση της αβεβαιότητας του κλινικού ως προς την ένδειξη

10. Ιεραρχημένη αναζήτηση και επιλογή της επόμενης ένδειξης. Συντομεύοντας το δρόμο και μετρώντας το περίπου

11. Επικύρωση ή απόρριψη διαγνωστικής υπόθεσης. Υπολογισμός της μέγιστης (Pmax) και της ελάχιστης (Pmin) τιμής πιθανότητας κάθε υπόθεσης δεδομένου του Ε

12. Κλινική συμπερασματολογία υπό αβεβαιότητα συναρτήσει του διαγνωστικού περιεχομένου των ενδείξεων. Ένα παράδειγμα βάσει πραγματικών δεδομένων

Λέξεις ευρετηρίου: Αβεβαιότητα, Βαθμός πεποίθησης, Διαγνωστικό περιεχόμενο, Κλινική συμπερασματολογία, Λογικές πράξεις, Λογικοί τελεστές, Παραγωγικοί κανόνες, Συντελεστής βεβαιότητας, Υποθετικο-παραγωγικός συλλογισμός.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής