Τελ. ενημέρωση:

   07-Jul-2004
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 20(2), Μάρτιος-Απρίλιος 2003, 191-199

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Επιδημιολογία της αυτοκτονίας στην Ελλάδα 1980-1997

Κ. Ζαχαράκης,1 Μ. Μαδιανός,2 Γ. Παπαδημητρίου,3 Κ. Στεφανής4
1Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής, Αθήνα
2ΚΚΨΥ Ζωγράφου, Πανεπιστήμιο Αθηνών
3Ψυχιατρική Κλινική, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αιγινήτειο Νοσοκομείο, Αθήνα
4Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής, Αθήνα

ΣΚΟΠΟΣ Η επιδημιολογική μελέτη του φαινομένου της αυτοκτονίας κατά το διάστημα 1980.1997 στην Ελλάδα και η διερεύνηση της σχέσης της αυτοκτονίας με δημογραφικές και κοινωνικές μεταβλητές.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Το σύνολο των καταγεγραμμένων αυτοκτονιών κατά το διάστημα 1980.1997 ανέρχεται σε 6703, από τις οποίες οι 4961 (74%) αφορούσαν άνδρες και οι 1742 (26%) γυναίκες. Έγινε υπολογισμός ετήσιων και μέσων δεικτών αυτοκτονίας (ΔΑ) ως προς φύλο και ηλικία, ως προς φύλο και οικογενειακή κατάσταση και ως προς φύλο και τόπο διαμονής. Μελετήθηκαν επίσης και οι μέθοδοι αυτοκτονίας ως προς το φύλο.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Οι μέσοι προτυπωμένοι ως προς την ηλικία ΔΑ για τους άνδρες ήταν 5,87/100.000 και για τις γυναίκες 1,82/100.000. Οι ΔΑ αυξάνονταν με την πρόοδο της ηλικίας, ιδιαίτερα στους άνδρες. Διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική διαχρονική αυξητική τάση των αυτοκτονιών στους άνδρες ηλικίας 45.54 ετών. Αντίθετα, στις αυτοκτονίες των γυναικών παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαχρονική πτωτική τάση στις ηλικίες 15.24, 75.84 και στο άθροισμα των ηλικιών. Οι έγγαμοι είχαν τους χαμηλότερους ΔΑ και στα δύο φύλα. Εξαιρετικά υψηλοί ΔΑ παρατηρήθηκαν στους χήρους άνδρες ηλικίας 25.34 ετών. Οι ΔΑ στις αγροτικές περιοχές ήταν υπερδιπλάσιοι των ΔΑ στις αστικές περιοχές. Οι μέθοδοι αυτοκτονίας ήταν κατά κύριο λόγο βίαιες, ιδιαίτερα στους άνδρες, και οι συχνότερες μέθοδοι ήταν ο απαγχονισμός, ο αυτοπυροβολισμός και η δηλητηρίαση, ενώ στις γυναίκες ο απαγχονισμός, η δηλητηρίαση και ο πνιγμός.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Οι ΔΑ στην Ελλάδα είναι από τους χαμηλότερους στην Ευρώπη. Οι χαμηλοί ΔΑ, οι παρατηρούμενες διαχρονικές τάσεις και οι επιδημιολογικές ιδιαιτερότητες των αυτοκτονιών στην Ελλάδα οφείλονται, πιθανότατα, σε μια σύνθεση κοινωνικών και πολιτισμικών παραγόντων, αλλά και επερχόμενων αλλαγών στον τρόπο ζωής.

Λέξεις ευρετηρίου: Αυτοκτονία, Επιδημιολογία, Μέθοδοι, Οικογενειακή κατάσταση, Τόπος διαμονής.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής