Τελ. ενημέρωση:

   05-Jul-2004
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 20(5), Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2003, 497-503

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Έρευνα γνώμης και ικανοποίησης των ασφαλισμένων του ΙΚΑ
από τις παρεχόμενες πρωτοβάθμιες υπηρεσίες

Γ. Τούντας,1,2 Θ. Λοπατατζίδης,3,4 Λ. Χουλιάρα2
1Κέντρο Μελετών Υπηρεσιών Υγείας, Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας, Ιατρική Σχολή,
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
2Ινστιτούτο Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής
3Διοίκηση ΙΚΑ, Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων
4Τμήμα Έρευνας Υπηρεσιών Υγείας, Πανεπιστήμιο του Bristol, Μεγάλη Βρετανία

ΣΚΟΠΟΣ Στην παρούσα μελέτη παρουσιάζονται τα αποτελέσματα έρευνας γνώμης και ικανοποίησης των ασφαλισμένων του ΙΚΑ από τις παρεχόμενες πρωτοβάθμιες υπηρεσίες στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε 4 μονάδες υγείας του ΙΚΑ (Αλεξάνδρας, Αμαρουσίου, Ζωγράφου, Περιστερίου), σε δείγμα 435 ασφαλισμένων που επιλέχθηκαν με τυχαίο τρόπο, με βάση τη σειρά αναμονής σε κάθε ιατρείο στο διάστημα Ιανουαρίου.Μαΐου 2001. Αρνήθηκαν να απαντήσουν 21 άτομα (βαθμός ανταπόκρισης 95,2%). Οι 35 ερωτήσεις που περιελάμβανε το ερωτηματολόγιο αφορούσαν σε πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας, την οικογενειακή κατάσταση και το επίπεδο της εκπαίδευσης των ασφαλισμένων, τις ειδικότητες των γιατρών όπου επιθυμούσαν να κλείσουν ραντεβού, την ευκολία καθορισμού του ραντεβού, το χρόνο αναμονής, την ευκολία πρόσβασης στις υπηρεσίες και τη γενικότερη ικανοποίηση από τις υπηρεσίες υγείας του ΙΚΑ.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Από την έρευνα διαπιστώθηκε, μεταξύ άλλων, ότι το 51,2% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι έχει καλή υγεία, το 76,1% προτιμά να επισκέπτεται πρώτα ένα γενικό γιατρό, το 91,3% επισκέπτεται το γιατρό με δική του πρωτοβουλία, ενώ οι ασφαλισμένοι του δείγματος της έρευνας πραγματοποίησαν 10 επισκέψεις κατά μέσο όρο τον τελευταίο χρόνο στις υπηρεσίες του ΙΚΑ. Επίσης, διαπιστώθηκε ότι το 19,3% κλείνει ραντεβού την ίδια ή την επόμενη μέρα και μόνο το 0,7% μετά από ένα μήνα, ενώ το 51% αξιολογεί τις υπηρεσίες του ΙΚΑ ως πολύ καλές ή καλές και το 13,8% ως κακές ή πολύ κακές. Τέλος, το 51,2% είναι μέτρια ικανοποιημένο από τις παρεχόμενες υπηρεσίες, το 31,4% πολύ ικανοποιημένο και το 8,9% καθόλου ικανοποιημένο. Τα ευρήματα αυτά σχολιάζονται με βάση τα ελληνικά και διεθνή δεδομένα.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Λαμβάνοντας υπόψη το βαθμό ικανοποίησης των ερωτηθέντων από τις παρεχόμενες υπηρεσίες του ΙΚΑ, διαπιστώνεται η ανάγκη βελτίωσης των υπηρεσιών αυτών.

Λέξεις ευρετηρίου: ΙΚΑ, Ικανοποίηση ασθενών, Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής