Τελ. ενημέρωση:

   07-Jul-2004
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 21(2), Μάρτιος-Απρίλιος 2004, 137-147

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

Στατιστική αλληλεπίδραση και τροποποίηση του μέτρου αποτελέσματος

Π. Γαλάνης, Λ. Σπάρος
Eργαστήριο Κλινικής Επιδημιολογίας, Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Εισαγωγή

2. Βιολογική και στατιστική αλληλεπiδραση

3. Τροποποίηση του μέτρου αποτελέσματος
    
3.1. Τροποποίηση του αποτελέσματος ή τροποποίηση του μέτρου αποτελέσματος
    
3.2. Τροποποίηση του μέτρου αποτελέσματος και διαστρωματική ανάλυση

4. Στατιστική αλληλεπίδραση
    
4.1. Προσθετικό μοντέλο
    
4.2. Πολλαπλασιαστικό μοντέλο

5. Συμπεράσματα

6. Τροποποίηση του μέτρου αποτελέσματος και σύγχυση

Λέξεις ευρετηρίου: Στατιστική αλληλεπίδραση - Σύγχυση - Συγχυτής - Τροποποίηση του μέτρου αποτελέσματος - Τροποποιητής.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής