Τελ. ενημέρωση:

   07-Jul-2004
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 21(2), Μάρτιος-Απρίλιος 2004, 161-171

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

Παρουσίαση και εφαρμογές της προσεγγιστικής εντροπίας (ΑpEn) στην Ιατρική

Π. Kαρκαλούσος, Ε. Δελίχα
Α΄ Ενδοκρινολογικό Eργαστήριο, Πανεπιστημιακή Θεραπευτική Κλινική, ΠΓΝΑ «Αλεξάνδρα», Αθήνα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Εισαγωγή
    
1.1. Παράμετροι προσεγγιστικής εντροπίας (ApEn)
    
1.2. Παραδείγματα προσεγγιστικής εντροπίας
    
1.3. Ο αλγόριθμος της ApEn

2. Εφαρμογές της ApEn στην Ιατρική
    
2.1. Εφαρμογές στην Καρδιολογία
    
2.2. Εφαρμογές στην Πνευμονολογία
    
2.3. Εφαρμογές στη Νευρολογία
    
2.4. Εφαρμογές στην Ενδοκρινολογία

3. Χρήση του αλγόριθμου της ApEn στο Eργαστήριό μας
    
3.1. Χρήση της ApEn στον εσωτερικό έλεγχο ποιότητας των βιοχημικών αναλυτών
    
3.2. Εφαρμογές σε μελέτες έκκρισης ορμονών

4. Σχόλιο

Λέξεις ευρετηρίου: ApEn - Κανονικότητα - Προσεγγιστική εντροπία - Χρονοσειρά.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής