Τελ. ενημέρωση:

   15-Nov-2005
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 22(4), Ιούλιος-Αύγουστος 2005, 403-408

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Τα προβλήματα της ακούσιας ψυχιατρικής εξέτασης.
Δύο ιστορικές βινιέτες: Δημόκριτος και Μακρυγιάννης

Β. Τομαράς, Δ. Πλουμπίδης
Ψυχιατρική Κλινική, Πανεπιστήμιο Αθηνών, «Αιγινήτειο» Νοσοκομείο, Αθήνα

Η ακούσια ψυχιατρική εξέταση θέτει σημαντικά ηθικά και δεοντολογικά ζητήματα, καθώς στη σχέση ιατρού-ασθενούς παρεμβάλλεται ένας τρίτος, συνήθως οι δημόσιες αρχές που παρήγγειλαν την εξέταση. Τόσο η (αμφισβητούμενης ιστορικότητας) εξέταση του Δημόκριτου από τον ίδιο τον Ιπποκράτη, όσο και του στρατηγού Μακρυγιάννη από επιτροπή ιατρών, θέτουν σαφώς το ζήτημα της ανεξαρτησίας του ιατρού από αυτούς που παραγγέλλουν την εξέταση, αλλά και της αξιολόγησης της αποκλίνουσας συμπεριφοράς σύμφωνα με ιατρικά/ψυχοπαθολογικά κριτήρια.

Λέξεις ευρετηρίου: Ακούσια ψυχιατρική εξέταση, Ιατρική δεοντολογία, Ιστορία της Ψυχιατρικής.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής