Τελ. ενημέρωση:

   14-Jan-2006
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 22(5), Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2005, 485-492

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

H επίδραση ενός εξειδικευμένου προγράμματος άσκησης
στο λιπιδαιμικό προφίλ και στη φυσική κατάσταση μετεμμηνοπαυσιακών γυναικών

Σ. Καρακύριου, Κ. Βόλακλης, Μ. Καρακύριου, Σ. Τοκμακίδης
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, ΤΕΦΑΑ Κομοτηνής, Κομοτηνή

ΣΚΟΠΟΣ Στην παρούσα εργασία ερευνήθηκε η επίδραση ενός εξειδικευμένου προγράμματος άσκησης στα επίπεδα λιπιδίων και στη φυσική κατάσταση γυναικών μετά από την εμμηνόπαυση.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Το δείγμα της μελέτης αποτέλεσαν 20 μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες, 10 ηλικίας 53,8±2,8 έτη, που συμμετείχαν στο πρόγραμμα άσκησης, και 10 ηλικίας 51,5±5,1 έτη, που δεν ασκούνταν και αποτέλεσαν την ομάδα ελέγχου. Η ομάδα άσκησης συμμετείχε σε ένα συστηματικό πρόγραμμα συνδυασμού άσκησης με βάρη (δύο φορές την εβδομάδα, έντασης 70% της μίας μέγιστης επανάληψης) και αερόβιας άσκησης (μία προπόνηση την εβδομάδα, με ασκήσεις σε βαθμίδες, έντασης 70-85% της μέγιστης καρδιακής συχνότητας).

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Οι ασκούμενες γυναίκες εμφάνισαν στη λήξη του προγράμματος μείωση του υποδόριου λίπους κατά 6,9% (Ρ<0,05) και της αναλογίας περιφερειών μέσης-ισχίων κατά 1,4% (Ρ<0,05) συγκριτικά με την ομάδα ελέγχου. Επίσης, σημαντική ήταν η διαφορά της HDL-χοληστερόλης μεταξύ των ομάδων (Ρ<0,05), όπου η ομάδα ελέγχου μείωσε τα επίπεδα HDL-χοληστερόλης κατά 4,1%, ενώ στις ασκούμενες αυξήθηκαν κατά 5,3%. Ως προς τα τριγλυκερίδια, σημειώθηκε μείωση 7,2% (Ρ>0,05) στην ομάδα άσκησης και αύξηση 15,1% στην ομάδα ελέγχου (Ρ>0,05). Ο χρόνος άσκησης βελτιώθηκε σημαντικά (9,3±0,6 έναντι 10,6±1,2 min, Ρ<0,01) στις ασκούμενες, μετά από 6 μήνες, όπως επίσης και η ικανότητα ευκαμψίας (14,3±4,0 έναντι 17,9±3,9 cm, Ρ<0,01). Αναφορικά με τη μέγιστη δύναμη, παρουσιάστηκε βελτίωση από 14-24% για τις μυϊκές ομάδες των άνω άκρων και μεταξύ 20-27% για τις μυϊκές ομάδες των κάτω άκρων στο τέλος του προγράμματος.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Συμπεραίνεται ότι η εφαρμογή ενός εξειδικευμένου προγράμματος με βάρη σε συνδυασμό με αερόβια άσκηση βελτιώνει σημαντικά τη φυσική κατάσταση (ικανότητα αντοχής, δύναμης και ευκαμψίας) και τα επίπεδα της HDL-χοληστερόλης, προάγοντας την υγεία των μετεμμηνοπαυσιακών γυναικών.

Λέξεις ευρετηρίου: Αντοχή, Άσκηση, Δύναμη, Εμμηνόπαυση, Ευκαμψία, Λιπιδαιμικό προφίλ.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής