Τελ. ενημέρωση:

   08-Mar-2007
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 23(4), Ιούλιος-Αύγουστος 2006, 341-350

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Τα in vitro συστήματα πολλαπλασιασμού του HCV και οι νεότερες θεραπείες της χρονίας ηπατίτιδας C

Φ. Ντζιώρα, Γ. Μαγιορκίνης, Α. Χατζάκης
Εθνικό Κέντρο Αναφοράς Ρετροϊών, Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα

Η μελέτη και ο σχεδιασμός νέων θεραπευτικών παραγόντων για τη θεραπεία της ηπατίτιδας C δυσχεραινόταν μέχρι πρόσφατα από την έλλειψη αποτελεσματικού συστήματος κυτταρικής καλλιέργειας του ιού της ηπατίτιδας C (HCV). Η πρόοδος στη μοριακή ιολογία του HCV έχει δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη των in vitro συστημάτων πολλαπλασιασμού του ιού και επιτρέπει έρευνες που δεν θα ήταν δυνατές με άλλα συστήματα. Τα πρώτα συστήματα πολλαπλασιασμού αντιγράφων του ιού (replicons) ήταν υπογενωμικά, σήμερα όμως υπάρχουν διαθέσιμα και replicons πλήρους αλληλουχίας. Η δημιουργία ενός γονιδιώματος του HCV πλήρους αλληλουχίας, που πολλαπλασιάζεται και παράγει μολυσματικά ιικά τμήματα σε κυτταρικές καλλιέργειες του ιού (HCV cell-culture ή HCVcc), επέτρεψε τη μελέτη των φυσικών χαρακτηριστικών του ιού, με άμεσο επακόλουθο την ανακάλυψη νέων αντι-ιικών φαρμάκων. Προς το παρόν, η χρήση ανασυνδυασμένης ιντερφερόνης (IFN) α-2a, α-2b και πεγκυλιωμένης ιντερφερόνης (PEG-IFN) ως μονοθεραπεία ή σε συνδυασμό με ριμπαβιρίνη είναι η μόνη εγκεκριμένη διαθέσιμη θεραπεία. Με δεδομένα τις σημαντικές ανεπιθύμητες ενέργειες και τη μειωμένη αποτελεσματικότητα των διαθέσιμων θεραπειών, καθώς και τον υψηλό επιπολασμό της λοίμωξης σε παγκόσμια κλίμακα, καθίσταται αναγκαία η ανακάλυψη νέων θεραπειών. Εν δυνάμει στόχους για την ανακάλυψη νέων θεραπειών αποτελούν η NS3 πρωτεάση, που είναι υπεύθυνη για την απελευθέρωση ορισμένων μη δομικών πρωτεϊνών του ιού, καθώς και η RNA-εξαρτώμενη RNA πολυμεράση (RNA dependent RNA polymerase ή RdRp) της NS5B. Εκτός όμως από τους αναστολείς των NS πρωτεασών, έχουν ανιχνευθεί και άλλοι παράγοντες που φαίνεται να παίζουν ρόλο στη θεραπεία της λοίμωξης από HCV. Τέτοιοι παράγοντες είναι η κυκλοσπορίνη Α, η αλμπουφερόνη (albuferon), η μεριμεποδίβη (merimepodib, VX-497), η βιραμιδίνη (viramidine), το τριοξείδιο του αρσενικού (arsenic trioxide, ATO), το στιβογλυκονικό νάτριο (sodium stibogluconate, SSG) και οι ιντερλευκίνες 28 (IL-28) και 29 (IL-29).

Λέξεις ευρετηρίου: Ηπατίτιδα C, Νεότερα θεραπευτικά δεδομένα, Συστήματα πολλαπλασιασμού.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής