Τελ. ενημέρωση:

   08-Mar-2007
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 23(4), Ιούλιος-Αύγουστος 2006, 379-392

ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαπανεπιστημιακή εναρμόνιση προπτυχιακής και μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στην Ψυχιατρική.
Κείμενα συμφωνίας των μελών του Ελληνικού Κολλεγίου Ακαδημαϊκής Ψυχιατρικής

Κ. Σολδάτος,1 Β. Μαυρέας,2 Γ. Καπρίνης,3 Σ. Μπεράτη,4 Ν. Αγγελόπουλος,5 Μ. Λειβαδίτης,6 Π. Σκαπινάκης,2 Ι. Ζέρβας,1 Ε. Λύκουρας7
1Ψυχιατρική Κλινική, Πανεπιστήμιο Αθηνών
2Ψυχιατρική Κλινική, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
3Ψυχιατρική Κλινική, Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
4Ψυχιατρική Κλινική, Πανεπιστήμιο Πατρών
5Ψυχιατρική Κλινική, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
6Ψυχιατρική Κλινική, Πανεπιστήμιο Θράκης
7Β΄ Ψυχιατρική Κλινική, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Οι ραγδαίες εξελίξεις στο χώρο της Ψυχιατρικής, αλλά και οι απαιτήσεις των ευρωπαϊκών όπως και άλλων διεθνών οργάνων για την εκπαίδευση στην Ψυχιατρική, δημιουργούν μια αδήριτη ανάγκη εναρμόνισης των ελληνικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων στις κατά τόπους ιατρικές σχολές, καθώς και την ανάγκη για μια διαπανεπιστημιακή συμφωνία ως προς το τι είναι απαραίτητο να περιλαμβάνεται στην εκπαίδευση τόσο του φοιτητή όσο και του ειδικευόμενου στην Ψυχιατρική. Το Ελληνικό Κολλέγιο Ακαδημαϊκής Ψυχιατρικής (ΕΚΑΨ) συγκροτήθηκε ως ένα διαπανεπιστημιακό όργανο με σκοπό, μεταξύ άλλων, το συντονισμό αυτών των προσπαθειών για εκσυγχρονισμό και εναρμόνιση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Στο άρθρο που ακολουθεί, περιγράφεται η διαδικασία εκπόνησης και τα τελικά κείμενα συμφωνίας των μελών του ΕΚΑΨ για την προπτυχιακή και τη μεταπτυχιακή εκπαίδευση στην Ψυχιατρική στην Ελλάδα.

Λέξεις ευρετηρίου: Ακαδημαϊκή εκπαίδευση, Μεταπτυχιακή, Προπτυχιακή, Ψυχιατρική.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής