Τελ. ενημέρωση:

   28-Dec-2007
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 24(5), Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2007, 440-457

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Χρήση διαδικτύου για θέματα υγείας στην Ελλάδα:
Πρώτα αποτελέσματα ευρωπαϊκής μελέτης για τις καταναλωτικές τάσεις στην ηλεκτρονική υγεία

Α.E. Χρονάκη,1 A. Κουρούμπαλη,1 A. Σταθοπούλου,2 Θ. Ρουμελιωτάκη,1 Ε. Ορφανουδάκη,1 L. Esterle,1,3 M. Tσικνάκης1
1Ινστιτούτο Πληροφορικής, Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, Ηράκλειο, Κρήτη,
2Μetron Analysis, Athens, Greece,
3Inserm U 750, Cermes, Villejuif, France

ΣΚΟΠΟΣ Ο σκοπός αυτής της μελέτης ήταν η διερεύνηση της αντίληψης και της στάσης των ανθρώπων στην Ελλάδα σχετικά με τη χρήση του διαδικτύου για θέματα υγείας. Αποτελεί το ελληνικό τμήμα μιας μελέτης, η οποία πραγματοποιείται ταυτόχρονα σε 7 ευρωπαϊκές χώρες το 2005 και το 2007, με σκοπό να αποτυπώσει τις καταναλωτικές τάσεις στις υπηρεσίες ηλεκτρονικής υγείας (eHealth) στην Ευρώπη.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ 1000 άνδρες και γυναίκες ηλικίας 15-80 ετών εξέφρασαν σε τηλεφωνικές συνεντεύξεις την άποψή τους σχετικά με τη χρήση του διαδικτύου για θέματα υγείας. Το δείγμα ήταν στρωματοποιημένο ως προς την ηλικία, το επάγγελμα και τον τόπο κατοικίας. Το ερωτηματολόγιο ήταν βασισμένο σε προηγούμενες Νορβηγικές έρευνες (2000-2002) και μεταφράστηκε στις εθνικές γλώσσες, συμπεριλαμβανομένης της Ελληνικής, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο διπλής εστίασης. Τέσσερις ερωτήσεις, ειδικά σχεδιασμένες για την Ελλάδα, ερευνούσαν την αποδοχή καινοτόμων υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας, 37,738,5% των ερωτηθέντων θεώρησαν το διαδίκτυο ως σημαντική πηγή πληροφοριών για θέματα υγείας. Εντούτοις, η χρήση του διαδικτύου για θέματα υγείας διέφερε σημαντικά μεταξύ αστικών και αγροτικών περιοχών (29,5% και 18,5%, αντίστοιχα), επιβεβαιώνοντας την ύπαρξη ψηφιακού χάσματος στην Ελλάδα. Παρόλο που η προσωπική επαφή με τον ιατρό κατατάσσεται πρώτη μεταξύ των πηγών πληροφόρησης για θέματα υγείας, ένας στους δύο χρήστες διαδικτύου για θέματα υγείας αναζητά στο διαδίκτυο πληροφορίες πριν ή μετά από μια επίσκεψη στο γιατρό. Επιπλέον, 59% των χρηστών του διαδικτύου για θέματα υγείας αποφασίζουν να λάβουν ιατρική συμβουλή, βασισμένοι εν μέρει στις πληροφορίες που βρήκαν στο διαδίκτυο. Το 58,5% των χρηστών αισθάνεται ανακούφιση αφού ενημερωθούν στο διαδίκτυο για θέματα υγείας. Όσον αφορά στις υπηρεσίες ηλεκτρονικής υγείας, 26% των ερωτηθέντων επιδοκιμάζουν τις ιατρικές επισκέψεις μέσω υπολογιστή ή εικονοτηλεφώνου. Επιπλέον, είναι πρόθυμοι σε ποσοστό 46% να χορηγήσουν εξ αποστάσεως πρόσβαση στα ιατρικά τους στοιχεία αν πρόκειται να επισπεύσουν τη διάγνωση. Αν υπήρχε η δυνατότητα, 61,7% θα επισκέπτονταν τον ηλεκτρονικό τους φάκελο στο διαδίκτυο, ακόμα και με ετήσια συνδρομή (59,2%).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η αντίληψη για το διαδίκτυο και τα επίπεδα χρήσης του επιβεβαιώνουν την ύπαρξη ενός ψηφιακού χάσματος. Εντούτοις, η επιθυμία πρόσβασης στον ηλεκτρονικό φάκελο υγείας και η διστακτικότητα προς την τηλεϊατρική υποδηλώνουν ότι αυτή η διαίρεση μπορεί να αμβλυνθεί με εκπαίδευση, υπηρεσίες προσανατολισμένες στους χρήστες και κίνητρα.

Λέξεις ευρετηρίου: Δημοσκόπηση για το διαδίκτυο, Διαχείριση υπηρεσιών υγείας, Ιατρικός φάκελος, Τηλεϊατρική.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής