Τελ. ενημέρωση:

   06-Feb-2008
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 24(6), Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2007, 527-533

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Tο σύνδρομο του παρατεταμένου QT διαστήματος

Μ. Ψάλλας, Α. Κόκκινος, Ν. Τεντολούρης, Ν. Κατσιλάμπρος
Α΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Πανεπιστήμιο Αθηνών, ΠΓΝΑ «Λαϊκό», Αθήνα

Το σύνδρομο του παρατεταμένου QT χαρακτηρίζεται από παράταση του αντίστοιχου QT διαστήματος που λαμβάνεται από το ηλεκτροκαρδιογράφημα ηρεμίας. Από παλιά έχουν περιγραφεί συγγενή σύνδρομα που έχουν σχέση με την παράταση του διαστήματος QT και σχετίζονται με συγκοπτικά επεισόδια ή ακόμα και αιφνίδιο θάνατο. Αρκετά χρόνια αργότερα, γενετικές μελέτες κατόρθωσαν να ταυτοποιήσουν τουλάχιστον έξι ξεχωριστά γονίδια, που ευθύνονται για την παράταση του QT διαστήματος. Μεταλλάξεις στα γονίδια αυτά παρατείνουν τα δυναμικά ενεργείας σε μεμονωμένα κύτταρα, προκαλώντας το εν λόγω σύνδρομο. Στα αίτια του επίκτητου συνδρόμου παράτασης του QT διαστήματος περιλαμβάνονται φάρμακα, ηλεκτρολυτικές διαταραχές και κλινικά σύνδρομα, όπως η HIV-λοίμωξη. Η διάγνωση του συνδρόμου του παρατεταμένου QT διαστήματος βασίζεται σε κλινικά χαρακτηριστικά, ηλεκτροκαρδιογραφικά ευρήματα και στο οικογενειακό ιστορικό. Η βραχυπρόθεσμη αντιμετώπιση του συνδρόμου εστιάζεται στην πρόληψη και τη θεραπεία των κακοήθων κοιλιακών αρρυθμιών. Η μακροχρόνια αγωγή του συνδρόμου στοχεύει στη μείωση του QT διαστήματος και, επομένως, στη μείωση του κινδύνου εμφάνισης επικίνδυνων αρρυθμιών.

Λέξεις ευρετηρίου: QT διάστημα, QTc διάστημα, Παράταση του QT διαστήματος.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής