Τελ. ενημέρωση:

   08-Apr-2008
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 25(1), Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2008, 83-87

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διατροφικές συνήθειες και υπερχοληστερολαιμία σε δείγμα κατοίκων ακριτικών νησιών. Μελέτη «ΑΡΓΩ»

Γ. Πούνης,1 Δ. Παναγιωτάκος,1 Γ. Δανιά,1 Δ. Χασάπης,2 Π. Κοττιλέας,2 Π. Τούτουζας2
1Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής, «Χαροκόπειο» Πανεπιστήμιο, Αθήνα,
2Ελληνικό Ίδρυμα Καρδιολογίας, Αθήνα

ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της εργασίας αυτής ήταν η αξιολόγηση του κινδύνου παρουσίας υπερχοληστερολαιμίας σε συνάρτηση με τις διατροφικές συνήθειες, σε δείγμα κατοίκων ακριτικών νησιών.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Μελετήθηκαν στοιχεία από 383 άνδρες (52±18 ετών) και 417 γυναίκες (48±18 ετών), από τα νησιά Αγαθονήσι, Ανάφη, Θυμαίνα, Κάσος, Λειψοί, Νίσυρος, Πάτμος, Ρόδος, Τήλος, Φούρνοι και Χάλκη. Η διατροφική αξιολόγηση έγινε με βάση τη διατροφική βαθμολογία που προέκυπτε από ένα μικρό ερωτηματολόγιο διατροφής, το οποίο κατασκευάστηκε με βάση τις γενικές οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) και περιελάμβανε 7 ερωτήσεις. Βαθμολογία ίση με 1 δείχνει μικρή εναρμόνιση με τις διατροφικές συστάσεις του ΠΟΥ , ενώ βαθμολογία ίση με 7 δείχνει πλήρη εναρμόνιση με τις ίδιες οδηγίες.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Ποσοστό 33% από τους άνδρες και 41% από τις γυναίκες έχουν υπερχοληστερολαιμία (τιμές ολικής χοληστερόλης >200 mg/dL ή βρίσκονται σε φαρμακευτική αγωγή). Η ανάλυση των διατροφικών δεδομένων έδειξε ότι η διατροφή των ακριτών είναι μακριά από το διατροφικό πρότυπο των συστάσεων (μέση τιμή της βαθμολογίας: 2,7±1,0 για τους άνδρες και 2,5±1,2 για τις γυναίκες). Βρέθηκε ισχυρή σχέση των διατροφικών συνηθειών με την πιθανότητα παρουσίας υπερχοληστερολαιμίας (αύξηση της βαθμολογίας κατά μία μονάδα σχετίζεται με μείωση της πιθανότητας εμφάνισης υπερχοληστερολαιμίας κατά 60%, Ρ<0,05).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Οι διατροφικές συνήθειες των ακριτών απέχουν από το υγιεινό πρότυπο διατροφής. Αυτό φαίνεται να σχετίζεται με αυξημένο επιπολασμό της υπερχοληστερολαιμίας.

Λέξεις ευρετηρίου: Διατροφή, Δυσλιπιδαιμία, Καρδιαγγειακές παθήσεις.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής