Τελ. ενημέρωση:

   21-Jul-2008
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 25(3), Μάιος-Ιούνιος 2008, 295-307

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Τα πολλά πρόσωπα του Aspergillus fumigatus και οι επιπτώσεις του στον άνθρωπο

X. Δημητρόπουλος, N. Φιλίππου
9η Πνευμονολογική Κλινική, ΓΝΝΘΑ «Σωτηρία», Αθήνα

Τα τελευταία χρόνια έχει επέλθει μια δραματική αύξηση της επίπτωσης του Αspergillus στον άνθρωπο, ως αποτέλεσμα της όλο και πιο δραστικής ανοσοκατασταλτικής θεραπείας. Ο A. fumigatus έχει αναδειχθεί στον πλέον σημαντικό αερομεταδιδόμενο παθογόνο μύκητα στις αναπτυγμένες χώρες. Η λοίμωξη του αναπνευστικού από Aspergillus εμπλέκεται με αλλεργικές αντιδράσεις, όπως στο άσθμα και την πνευμονίτιδα εξ υπερευαισθησίας, αλλά και με αποικισμό του βρογχικού δένδρου, με επακόλουθη αλλεργική βρογχοπνευμονική ή διηθητική ασπεργίλλωση. Παρά τις νεότερες εξελίξεις στη μελέτη του μύκητα αυτού, υπάρχουν πολλές άγνωστες πτυχές στη συμπεριφορά του και στην παθογένεια των νόσων που προκαλεί. Εξαιτίας της έλλειψης αυτής της γνώσης, η αντιμετώπιση των σχετιζόμενων με το μύκητα παθήσεων γίνεται συνήθως εμπειρικά και με δυσκολία. Για την καλύτερη κατανόηση των παθήσεων αυτών θα πρέπει να ανασυνταχθούν οι στρατηγικές της διάγνωσης, της επιδημιολογίας, της θεραπείας και της παθογένειάς τους.

Λέξεις ευρετηρίου: Αλλεργική βρογχοπνευμονική ασπεργίλλωση, Ασπεργίλλωμα, Διηθητική ασπεργίλλωση, Πνευμονική ασπεργίλλωση, Πνευμονίτιδα εξ υπερευαισθησίας.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής