Τελ. ενημέρωση:

   21-Jul-2008
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 25(3), Μάιος-Ιούνιος 2008, 308-314

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Πολύδυμες κυήσεις. Παθολογοανατομική προσέγγιση

Χ. Tσομπανίδου
Παθολογοανατομικό Εργαστήριο, Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Θεαγένειο», Θεσσαλονίκη

Οι πολύδυμες κυήσεις είναι συχνές, με συχνότητα που αυξάνεται τα τελευταία έτη λόγω της αύξησης της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Προέρχονται από τη γονιμοποίηση διαφορετικών ωαρίων ή από τη διαίρεση ενός γονιμοποιημένου ωαρίου. Στις δίδυμες, τρίδυμες, τετράδυμες και στις άλλες περισσότερες πολύδυμες κυήσεις παρατηρούνται τα ίδια ευρήματα στους ζυγώτες και την πλακουντοποίηση. Εμφανίζουν περισσότερες επιπλοκές σε σχέση με τη μονήρη κύηση, που αντιστοιχούν σε υψηλή συχνότητα εμβρυϊκής νοσηρότητας και θνησιμότητας, χαμηλό βάρος γέννησης, ανώμαλη ανάπτυξη και διαταραχή στη διάπλαση. Λεπτομερής εξέταση του πλακούντα μπορεί να δώσει σημαντικές πληροφορίες για τις αλλοιώσεις που παρατηρούνται στις πολύδυμες κυήσεις και να βοηθήσει τους παθολογοανατόμους στην ακριβή διάγνωση.

Λέξεις ευρετηρίου: Παθολογοανατομικά ευρήματα, Πολύδυμες κυήσεις.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής