Τελ. ενημέρωση:

   21-Jul-2008
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 25(3), Μάιος-Ιούνιος 2008, 356-362

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαδερμική ενδοσκοπική γαστροστομία: Η κλινική εμπειρία στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών

Κ. Βαγενάς,1 Σ.Ν. Καραμανάκος,1 Ε. Κατσακούλης,2 Α. Λουκίδη,1 Σ. Παναγιωτόπουλος,1 Μ. Καρανικόλας,3 Φ. Καλφαρέντζος 1
1Χειρουργική Κλινική, Τμήμα Τεχνικής Εντερικής Διατροφής και Νοσογόνου Παχυσαρκίας,
2
Παθολογική Κλινική, Τμήμα Γαστρεντερολογίας,
3Αναισθησιολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ρίου, Πάτρα

ΣΚΟΠΟΣ Να μοιραστούμε την εμπειρία μας στη διαδερμική ενδοσκοπική γαστροστομία και να μελετηθούν τα αποτελέσματά μας.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Κατά το χρονικό διάστημα Δεκεμβρίου 1999 έως τον Ιούλιο 2006, 79 ασθενείς (53 άνδρες και 26 γυναίκες), μέσος όρος ηλικίας 59,6 (διακύμανση 11-92), υποβλήθηκαν σε διαδερμική ενδοσκοπική γαστροστομία. Οι ασθενείς που παρουσιάζονται στην παρούσα μελέτη έπασχαν κυρίως από δυσφαγία λόγω ισχαιμικού εγκεφαλικού επεισοδίου ή από αδυναμία σίτισης λόγω κακοήθους νόσου στον εγκέφαλο και το στοματοφάρυγγα. Χρησιμοποιήθηκε η τεχνική Pull με το σωλήνα Wilson-Cook.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Η νοσηρότητα που αφορούσε στη διαδικασία τοποθέτησης ήταν χαμηλή και κυμάνθηκε στο 2,85%. Η συνολική νοσηρότητα ήταν 37,1% και αφορούσε κυρίως στην ανάπτυξη δερματικών ελκών από πίεση (14,2%), καθώς και το σύνδρομο burried bumber (2,85%).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑTA Η εμπειρία μας, σε πλήρη συμφωνία με τη βιβλιογραφία, καταδεικνύει ότι η διαδερμική ενδοσκοπική γαστροστομία είναι ασφαλής και αποτελεσματική τεχνική σε ασθενείς όπου απαιτείται μακροχρόνια χορήγηση εντερικής διατροφής και παρότι δεν επηρεάζει την τελική επιβίωση, βελτιώνει την ποιότητα ζωής των ασθενών αυτών.

Λέξεις ευρετηρίου: Διαδερμική ενδοσκοπική γαστροστομία, Εντερική διατροφή.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής