Τελ. ενημέρωση:

   21-Jul-2008
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 25(3), Μάιος-Ιούνιος 2008, 370-372

ΒΡΑΧΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Μελέτη της διαμεμβρανικής τοπολογίας της πρωτεΐνης ανταλλαγής ανιόντων-1 των ανθρώπινων ερυθροκυττάρων
με συνδυασμένη πρόβλεψη διαμεμβρανικής στερεοδομής και ανάλυσης πεπτιδίων σήμανσης

V. Wiwanitkit
Department of Clinical Laboratory Medicine, Faculty of Medicine, University of Chulalongkorn, Bangkok, Thailand

Η πρωτεΐνη 1 ανταλλαγής ανιόντων ή ταινία 3 των ερυθρών αιμοσφαιρίων του ανθρώπου είναι μια σημαντική πρωτεΐνη, που σχετίζεται με την ηλικία τους. Διαταραχές στην κατασκευή της θεωρείται ότι αποτελούν σημαντικό παράγοντα που συμμετέχει στις διάφορες ανωμαλίες τους. Οι γνώσεις μας για την τοπολογία αυτής της πρωτεΐνης είναι περιορισμένες. Έγινε μελέτη για τον καθορισμό της τοπολογίας της πρωτεΐνης 1 ανταλλαγής ανιόντων. Μπορεί να διακριθούν 12 διαμεμβρανικές περιοχές: 405-428, 449-471, 491-516, 523-545, 565-584, 604-624, 661-680, 701-724, 761-780, 787-811, 831-850, 857-878. Σύμφωνα με τη μελέτη, καθορίστηκε η τοπολογία της πρωτεΐνης 1 ανταλλαγής ανιόντων των ερυθρών. Αυτή η κατανομή μπορεί να είναι χρήσιμη για τη μελέτη των διαταραχών της ερυθροκυτταρικής μεμβράνης.

Λέξεις ευρετηρίου: Διαμεμβρανική πρωτεΐνη, Ερυθροκύτταρο, Πρωτεΐνη ανταλλαγής ανιόντων, Τοπολογία.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής