Τελ. ενημέρωση:

   10-Dec-2008
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 25(5), Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2008, 595-601

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Η εφαρμογή του καρδιακού επανασυγχρονισμού (CRT) στη θεραπεία της καρδιακής ανεπάρκειας

Ι. Κόνιαρη, Ε. Αποστολάκης
Πανεπιστημιακή Καρδιοθωρακοχειρουργική Κλινική, Περιφερειακό Γενικό Νοσοκομείο Ρίου, Πάτρα

Η εφαρμογή του καρδιακού επανασυγχρονισμού (CRT) έχει δειχθεί ότι βελτιώνει τόσο τις αιμοδυναμικές παραμέτρους όσο και τη μακροπρόθεσμη λειτουργικότητα της καρδιάς σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια. Συγκεκριμένα, βελτιώνει σημαντικά τη δομή και τη λειτουργία της αριστερής κοιλίας, το κλινικό στάδιο κατά NYHA, την αντοχή στην άσκηση, την ποιότητα ζωής, τη νοσηρότητα και τη θνησιμότητα. Η επιλογή των ασθενών για την εφαρμογή της θεραπείας του καρδιακού επανασυγχρονισμού συνίσταται σε κλινικά, ηλεκτροκαρδιογραφικά και ηχωκαρδιογραφικά κριτήρια και περιλαμβάνει ασθενείς κλινικού σταδίου III ή IV κατά NYHA που δεν ανταποκρίνονται στη βέλτιστη φαρμακευτική αγωγή, με εύρος QRS >130 ms, EF <=35% και LVEDD >55 mm. Μια πλειάδα κλινικών μελετών έχει επιβεβαιώσει τη συγκριτική αποτελεσματικότητα και ασφάλεια εφαρμογής της CRT. Σε αυτές τις μελέτες συμμετείχαν ασθενείς με κλάσμα εξώθησης <=35% και εύρος QRS >120 ms. Συγκεκριμένα, η πλειονότητα αυτών των μελετών ανέδειξε ένα στατιστικά σημαντικό ευνοϊκό αποτέλεσμα στη μείωση των θανάτων ή και των επανεισαγωγών στο νοσοκομείο για μείζονα καρδιαγγειακά συμβάματα. Πολλές από αυτές τις μελέτες έδειξαν επίσης μια μείωση της τελοσυστολικής διαμέτρου ή του όγκου της αριστερής κοιλίας, αντίστοιχα, ακόμα και σε ασθενείς κλινικού σταδίου II κατά ΝΥΗΑ. Ωστόσο, μερικά ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα όσον αφορά στη συμφωνία μεταξύ ηλεκτρικών και ηλεκτρομηχανικών κριτηρίων αποσυγχρονισμού. Φαίνεται, τελικά, ότι η CRT είτε σε συνδυασμό με σύστημα αυτόματης καρδιακής απινίδωσης είτε χωρίς αυτό, βελτιώνει τα συμπτώματα και μειώνει τη συνολική νοσηρότητα και τη θνητότητα σε ασθενείς με τις παραπάνω αναφερθείσες ενδείξεις.

Λέξεις ευρετηρίου: Αμφικοιλιακή βηματοδότηση, Εμφυτευόμενο σύστημα απινίδωσης, Καρδιακός επανασυγχρονισμός, Κοιλιακός αποσυγχρονισμός, Συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής