Τελ. ενημέρωση:

   12-Mar-2009
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 2008, 25(Συμπληρωματικό τεύχος 2):7-35

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Mόρια προσκόλλησης. Νέα εργαλεία στο γρίφο του καρκίνου

Κ.Α. Χαραλαμπόπουλος
Εργαστήριο Φυσιολογίας, Κλινική Μονάδα, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα

Στην παρούσα εργασία γίνεται λεπτομερής αναφορά και στις πέντε ομάδες των μορίων προσκόλλησης. Αναλύονται διεξοδικά οι αλληλεπιδράσεις των σημαντικότερων μορίων προσκόλλησης σε σχέση με την συνόλη καρκινογενετική διαδικασία. Περισσότερα από εκατό μόρια προσκόλλησης έχουν πλήρως ταυτοποιηθεί μέχρι σήμερα με γνωστά πολλά δεδομένα από πλευράς φυσιολογίας, βιοχημείας και γενετικής. Ο ρόλος τους διερευνάται τόσο εν υγεία , όσο και σε διάφορες παθολογικές καταστάσεις με επίκεντρο τον καρκίνο. Η εμπλοκή των μορίων προσκόλλησης αφορά τόσο στη πρωτοπαθή διηθητική εξεργασία, όσο και στο σχηματισμό των μεταστατικών εστιών. Γίνεται αναφορά στα κυριότερα μέλη των ομάδων που συγκροτούν τα μόρια προσκόλλησης: τις ιντεγκρίνες, τις καντερίνες, την γονιδιακή υπεροικογένεια των ανοσοσφαιρινών, τις σελεκτίνες και το CD44. Γίνονται αναφορές στο ρόλο τους στην διάγνωση, πρόγνωση και ενδεχομένως στη θεραπεία διαφόρων τύπων καρκίνου.

Λέξεις ευρετηρίου: CD44, Γονιδιακή υπεροικογένεια ανοσοσφαιρινών, Ιντεγκρίνες, Καντερίνες, Καρκίνος, Μόρια προσκόλλησης, Σελεκτίνες.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής