Τελ. ενημέρωση:

   01-Jun-2009
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 26(2), Μάρτιος-Απρίλιος 2009, 230-239

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Η επίδραση της αερόβιας άσκησης και του συνδυασμού αερόβιας άσκησης και άσκησης με αντιστάσεις στα επίπεδα λιπιδίων
Στοιχεία από την επιδημιολογική μελέτη «ΑΤΤIKH»

Κ. Τάμπαλης,1 Δ. Παναγιωτάκος,1 Χ. Πίτσαβος,2 Χ. Χρυσοχόου,2 Ι. Σκούμας,2 Σ. Κάβουρας,2 Λ. Συντώσης,1 Χ. Στεφανάδης2
1Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα
2Α΄ Καρδιολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα

ΣΚΟΠΟΣ Η παρούσα εργασία είχε ως στόχο την εκτίμηση της συσχέτισης της αερόβιας άσκησης καθώς και του συνδυασμού αερόβιας άσκησης και άσκησης με αντιστάσεις (βάρη) με το λιπιδαιμικό προφίλ και με συγκεκριμένα ανθρωπομετρικά χαρακτηριστικά ανδρών και γυναικών.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Στη μελέτη συμμετείχαν 1.514 υγιείς άνδρες και 1.528 γυναίκες (ηλικίας >18 ετών), από το λεκανοπέδιο της Αττικής, σύμφωνα με την κατανομή ανά πόλη, φύλο και ηλικία. Οι συμμετέχοντες κατατάχθηκαν σε ασκούμενους με αερόβιες δραστηριότητες ως μη ενεργοί, επαρκώς ενεργοί και υψηλά ενεργοί (με βάση το Διεθνές Ερωτηματολόγιο για τη Φυσική Δραστηριότητα), όπως και σε ασκούμενους με αερόβια άσκηση και βάρη. Αξιολογήθηκαν το λιπιδαιμικό προφίλ (ολική, LDL, HDL-χοληστερόλη, τριακυλογλυκερόλες, απολιποπρωτεΐνη ΑΙ και Β) και τα ανθρωπομετρικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων (βάρος, ύψος, περιφέρεια μέσης και ισχίων).

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Από τους συμμετέχοντες στην αερόβια άσκηση, 480 (31,7%) άνδρες και 502 (32,9%) γυναίκες κατηγοριοποιήθηκαν ως επαρκώς ενεργοί, ενώ 100 (6,6%) άνδρες και 93 (6,1%) γυναίκες ως υψηλά δραστήριοι. Ενενήντα (5,9%) άνδρες και 49 (3,2%) γυναίκες δήλωσαν ότι έκαναν συνδυασμένη άσκηση με βάρη. Σε σύγκριση με τους έντονα ασκούμενους, οι άνδρες που ασκούνταν με συνδυασμένη με βάρη άσκηση είχαν κατά μέσον όρο 10% χαμηλότερη LDL-χοληστερόλη, ενώ οι γυναίκες παρουσίασαν LDL-χοληστερόλη μειωμένη κατά 12,6% σε σχέση με τις υψηλά δραστήριες (Ρ=0,05).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Τα αποτελέσματά μας δείχνουν ότι η συνδυασμένη με βάρη άσκηση βελτιώνει τα επίπεδα LDL-χοληστερόλης των φαινομενικά υγιών ατόμων περισσότερο απ’ ό,τι η έντονη αερόβια άσκηση.

Λέξεις ευρετηρίου: Αερόβια άσκηση, Άσκηση με αντιστάσεις, Λιπίδια, Τριακυλογλυκερόλες, Χοληστερόλη.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής