Τελ. ενημέρωση:

   08-Jul-2009
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 26(3), Μάιος-Ιούνιος 2009, 331-344

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Χειρουργική θεραπεία της κολίτιδας Crohn

Λ. Λεκάκος, Γ. Τσουρούφλης, Γ. Κουράκλης
Β΄ Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική, Πανεπιστήμιο Αθηνών, «Λαϊκό» Νοσοκομείο, Αθήνα

Ποσοστό 20-25% των ασθενών με νόσο του Crohn εμφανίζει εντόπιση της νόσου στο παχύ έντερο (κολίτιδα Crohn). Η χειρουργική θεραπεία της κολίτιδας Crohn ενδείκνυται τόσο σε περιπτώσεις αποτυχίας της συντηρητικής θεραπείας όσο και σε εμφάνιση επιπλοκών. Η χρονιότητα της νόσου χωρίς συνοδό δυσπλασία δεν αποτελεί ένδειξη χειρουργικής θεραπείας. Στην κολίτιδα Crohn, η ολική πρωκτοκολεκτομή με ειλεοστομία ή η ολική κολεκτομή με ειλεορθική αναστόμωση ή ειλεοστομία αποτελούν τις καταρχήν θεραπείες εκλογής. Η επιλογή εξαρτάται τόσο από την ύπαρξη ορθοπρωκτικής νόσου, όσο και από τη γενική κατάσταση του ασθενούς. Κολεκτομή με παραμονή του ορθικού κολοβώματος προτιμάται σε ασθενείς με κακή γενική κατάσταση. Ποσοστό 30-50% των ασθενών με κολίτιδα Crohn εμφανίζει, κατά την αρχική εκτίμηση, νόσο στο ορθό και υποβάλλεται σε παράκαμψη ή πρωκτοκολεκτομή. Ποσοστό 25-50% των ασθενών με ελεύθερο νόσου ορθό επιδέχεται ειλεορθική αναστόμωση. Από αυτούς, το 70% εμφανίζει μετεγχειρητικά σημαντική νόσο στο ορθό, αλλά μόνο το 50% θα χρειαστεί συμπληρωματική πρωκτεκτομή. Με την ολική πρωκτοκολεκτομή αποφεύγονται οι υποτροπές στο παχύ έντερο, όχι όμως και στο λεπτό, στο οποίο συνήθως εμφανίζονται στα τελευταία 60 cm από την ειλεοστομία. Σε επιλεγμένες περιπτώσεις, η τμηματική, μεμονωμένη εκτομή του πάσχοντος εντέρου έχει καλά αποτελέσματα. Η ειλεοστομία εκτροπής, που παλαιότερα εφαρμοζόταν σε βαριές, επείγουσες καταστάσεις, σήμερα έχει αντικατασταθεί επιτυχώς από την υφολική κολεκτομή. Η πρωκτοκολεκτομή με ειλεοπρωκτική αναστόμωση με θύλακα (pouch) δεν έχει ένδειξη στην κολίτιδα Crohn, αφενός λόγω των συχνών επιπλοκών και αφετέρου λόγω υποτροπής στο θύλακα. Το κάπνισμα και η προεγχειρητική συμπεριφορά της νόσου επιβαρύνουν την πρόγνωση και επηρεάζουν τη συχνότητα υποτροπής. Η ανοσοκαταστολή σε συνδυασμό με βραχείας διάρκειας αντιβιοτική θεραπεία φαίνεται να επιδρά στον έλεγχο των υποτροπών.

Λέξεις ευρετηρίου: Eιλεοστομία, Κολίτιδα Crohn, Πρωκτοκολεκτομή, Τμηματική κολεκτομή, Υφολική κολεκτομή.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής