Τελ. ενημέρωση:

   03-Dec-2009
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 26(5), Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2009, 593-600

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Νεφρογενής συστηματική ίνωση. Νόσος του γαδολινίου;

Δ. Οικονoμίδου, Π. Πατεινάκης
Νεφρολογική Κλινική ΑΠΘ, «Ιπποκράτειο» Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη

Η νεφρογενής συστηματική ίνωση (ΝΣΙ) περιγράφηκε για πρώτη φορά το 1997. Χαρακτηρίζεται από ινώδη πάχυνση και σκλήρυνση του δέρματος με ή χωρίς ταυτόχρονη προσβολή των σπλάγχνων και διαφοροδιαγνωστικά η κλινική της εικόνα μοιάζει με το σκληρομυξοίδημα. Το 2000 τεκμηριώθηκε ότι η νόσος εμφανίζεται αποκλειστικά σε ασθενείς με βαριά έκπτωση της νεφρικής λειτουργίας, οι οποίοι υποβλήθηκαν σε έλεγχο με μαγνητική τομογραφία και έλαβαν μεγάλη δόση γαδολινίου. Τα τελευταία 10 χρόνια έχουν περιγραφεί >215 περιστατικά ασθενών που εμφάνισαν ΝΣΙ μετά από χορήγηση γαδολινίου. Η πορεία των ασθενών αυτών ήταν δυσμενής, με προϊούσα σκλήρυνση του δέρματος, ιδιαίτερα στα άκρα, που οδηγεί σε αγκύλωση των αρθρώσεων και αδυναμία βάδισης. Η συστηματική προσβολή έχει χειρότερη πρόγνωση, ειδικά όταν υπάρχει συμμετοχή του αναπνευστικού. Η παρούσα ανασκόπηση αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στις οδηγίες για ασφαλή χρήση του γαδολινίου στους νεφροπαθείς και στην προσπάθεια προσέγγισης της προς το παρόν μη πλήρως διευκρινισμένης αιτιοπαθογένειας της νόσου.

Λέξεις ευρετηρίου: Γαδολίνιo, Μαγνητική τομογραφία, Νεφρική ανεπάρκεια, Συστηματική ίνωση.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής