Τελ. ενημέρωση:

   03-Dec-2009
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 26(5), Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2009, 601-610

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Αναβολικά στεροειδή. Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας

Σ. Τσιτσιλώνης, Δ. Περρέα
Εργαστήριο Πειραματικής Χειρουργικής και Χειρουργικής Έρευνας, «Ν.Σ. Χρηστέας», Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα

Τα αναβολικά στεροειδή είναι συνθετικά παράγωγα της τεστοστερόνης, η χρήση των οποίων έχει εξαπλωθεί ευρέως τα τελευταία χρόνια, όχι μόνο στο χώρο του επαγγελματικού αθλητισμού, αλλά και σε ευρύτερους χώρους για κοσμητικούς και κοινωνικούς λόγους. Επιπλέον, η αλόγιστη χρήση των φαρμακευτικών αυτών προϊόντων, η οποία είναι ανεξέλεγκτη, εγκυμονεί κινδύνους για την υγεία των χρηστών, οι οποίοι στην πλειοψηφία τους δεν γνωρίζουν τις ανεπιθύμητες δράσεις των αναβολικών στεροειδών. Πέρα όμως από το κλίμα απαγόρευσης που περιβάλλει τις παραπάνω ουσίες δεν πρέπει να λησμονείται ότι φέρουν και θεραπευτικές ενδείξεις σε αρκετές παθολογικές καταστάσεις. Στην ανασκόπηση που ακολουθεί παρατίθενται οι διάφοροι τύποι των συχνότερα χρησιμοποιούμενων τροποποιημένων μορίων τεστοστερόνης, των προδρόμων μορίων αυτής, καθώς και οι μηχανισμοί δράσης και οι φυσιολογικές επιδράσεις τους στον οργανισμό. Επίσης, παρατίθενται επιδημιολογικά στοιχεία, όπου γίνεται σαφές ότι το πρόβλημα της υπερκατανάλωσης αναβολικών στεροειδών ίσως έχει υποεκτιμηθεί μέχρι σήμερα. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι στις ΗΠΑ οι χρήστες υπολογίζονται σε >3.000.000. Επιπρόσθετα, παρατίθενται οι θεραπευτικές ενδείξεις τους καθώς και οι συχνότερες ανεπιθύμητες ενέργειές τους, οι οποίες επηρεάζουν πολλαπλώς και επιβαρυντικά όλα τα συστήματα του ανθρώπινου οργανισμού. Η παρούσα ανασκόπηση έχει ως στόχο την ενημέρωση των ιατρών και των εργαζομένων υγείας σχετικά με το θέμα των αναβολικών στεροειδών, ενημέρωση που θα βοηθήσει προς την κατεύθυνση της αναγνώρισης της ιδιαίτερης αυτής ομάδας ετερόκλητων ασθενών-χρηστών (body builders, έφηβοι, υψηλού επιπέδου αθλητές) και την περαιτέρω εντόπιση τυχόν προβλημάτων σχετιζόμενων με τη χρήση αναβολικών στεροειδών. Η υποστήριξη της προσπάθειας αποθάρρυνσης μη ελεγχόμενης χρήσης των φαρμακευτικών αυτών προϊόντων με επιχειρήματα στηριζόμενα σε αποδείξεις (evidence-based) αποτελεί τον πλέον βέβαιο τρόπο αντιμετώπισης του προβλήματος αυτού της δημόσιας υγείας.

Λέξεις ευρετηρίου: Αναβολικά στεροειδή, Doping.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής