Τελ. ενημέρωση:

   03-Dec-2009
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 26(5), Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2009, 611-624

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Κακώσεις του άτλαντα

Γ. Μουζόπουλος, Γ. Νικολάρας, Μ. Τζουρμπάκης
Α΄ Ορθοπαιδική Κλινική, Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», Αθήνα

Ο άτλαντας αποτελεί το συνδετικό κρίκο μεταξύ κρανίου και αυχενικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης, σχηματίζοντας την κρανιοαυχενική συμβολή, μέσω της οποίας πραγματοποιείται ένα μεγάλο εύρος κινήσεων που εξυπηρετεί τις καθημερινές δραστηριότητες. Η ανατομική θέση του άτλαντα, ανάμεσα στον άξονα και τους ινιακούς κονδύλους, καθιστά αυτόν το σπόνδυλο επιρρεπή σε ένα ευρύ φάσμα δυνάμεων που δρουν στην κεφαλή, με αποτέλεσμα τη βλάβη του. Επιπλέον, η αύξηση των τροχαίων ατυχημάτων ευθύνεται ολοένα και περισσότερο για την αύξηση της συχνότητας των κακώσεων του άτλαντα, που πολλές φορές έχουν θανατηφόρα εξέλιξη. Οι κακώσεις του άτλαντα διακρίνονται σε κατάγματα του άτλαντα, εξαρθρήματα της ατλαντοϊνιακής άρθρωσης, τραυματικά στροφικά υπεξαρθρήματα του άτλαντα και ρήξεις του εγκαρσίου συνδέσμου.

Λέξεις ευρετηρίου: Άτλαντας, Εγκάρσιος σύνδεσμος, Εξάρθρημα, Κάταγμα, Ρήξη.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής