Τελ. ενημέρωση:

   03-Dec-2009
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 26(5), Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2009, 625-633

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Η θέση του αρτηριακού εμβολισμού στη θεραπεία του γιγαντιαίου σηραγγώδους αιμαγγειώματος του ήπατος

Δ.Ν. Σχίζας
«Ευρωκλινική» Αθηνών, Αθήνα

Το σηραγγώδες αιμαγγείωμα του ήπατος συνήθως αποκαλύπτεται τυχαία και παραμένει ως έχει χωρίς επιπλοκές. Σε σπάνιες περιπτώσεις, τα μεγάλα σε μέγεθος (γιγαντιαία) αιμαγγειώματα μπορούν να προκαλούν συμπτώματα, όπως ισχυρό και επίμονο πόνο, ή να εμφανίσουν επιπλοκές, όπως αιμορραγία, φλεγμονή, σύνδρομο Kasabach-Merritt κ.ά., οπότε θα απαιτηθεί θεραπευτική αντιμετώπισή τους. Η χειρουργική αφαίρεση του όγκου, σύμφωνα με τη βιβλιογραφία των τελευταίων ετών, πρέπει να περιορίζεται αυστηρά στις περιπτώσεις όπου υπάρχουν απόλυτες ενδείξεις και να αποφεύγεται η άνευ λόγου επιθετική αντιμετώπισή του. Τέτοιες ενδείξεις είναι οι επιπλοκές, ο έντονος μη ελεγχόμενος πόνος, η ταχεία αύξηση του μεγέθους του όγκου, που συμβαίνει σπάνια, και η αμφιβολία ως προς τη διάγνωση (υποψία καρκίνου). Ο αρτηριακός εμβολισμός είναι μια συχνά χρησιμοποιούμενη μέθοδος, εύκολη στην εφαρμογή της, ασφαλής, με εξαιρετικά σπάνιες σοβαρές επιπλοκές. Σκοπός του εμβολισμού είναι η έμφραξη του προσαγωγού αγγείου με επιδίωξη τη ρίκνωση και την ίνωση του όγκου. Οι ενδείξεις εφαρμογής του είναι ο επίμονος ισχυρός πόνος, οι επιπλοκές του αιμαγγειώματος, η ταχεία ανάπτυξη του όγκου και το ανεγχείρητο αιμαγγείωμα και, επιπλέον, εφαρμόζεται με μεγάλη επιτυχία προεγχειρητικά για την αντιμετώπιση της αιμορραγίας ή του συνδρόμου Kasabach-Merritt. Τα αποτελέσματα του εμβολισμού δεν είναι εξίσου καλά σε όλες τις σειρές. Οι κίνδυνοι της μεθόδου περιορίζονται και τα αποτελέσματα είναι καλύτερα όταν η διαδικασία του εμβολισμού γίνει προσεκτικά, επιλεγεί η κατάλληλη εμβολική ουσία και αποφευχθεί η χρησιμοποίηση σωματιδιακών εμβολικών μέσων σε ύπαρξη αρτηριοφλεβικών αναστομώσεων.

Λέξεις ευρετηρίου: Αρτηριακός εμβολισμός, Γιγαντιαίο αιμαγγείωμα ήπατος, Σηραγγώδες αιμαγγείωμα ήπατος, Σύνδρομο Kasabach-Merritt.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής