Τελ. ενημέρωση:

   03-Dec-2009
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 26(5), Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2009, 683-686

ΒΡΑΧΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Βαριά ηπατική τοξικότητα και μυελοτοξικότητα μετά από χορήγηση αζαθειοπρίνης
σε ασθενή με συστηματικό ερυθηματώδη λύκο

Ν.Γ. Ευαγγελάτος, Μ.Π. Σικαντάρη, Π.Π. Κωνσταντοπούλου, Π.Τ. Διαμαντόπουλος, Γ.Α. Βαϊόπουλος
Α΄ Παθολογική Κλινική, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιατρική Σχολή, «Λαϊκό» Νοσοκομείο, Αθήνα

Η αζαθειοπρίνη είναι ένα από του στόματος χορηγούμενο ανάλογο των πουρινών, το οποίο χρησιμοποιείται συχνά στα πλαίσια της θεραπευτικής αντιμετώπισης αυτοάνοσων νοσημάτων, των φλεγμονωδών νοσημάτων του εντέρου και της μεταμόσχευσης οργάνων. άναφέρεται περίπτωση μιας γυναίκας 46 ετών με συστηματικό ερυθηματώδη λύκο, η οποία ανέπτυξε εκσεσημασμένη ηπατοτοξικότητα μετά από χορήγηση αζαθειοπρίνης. Επιπλέον, η ασθενής εμφάνισε και λευκοπενία στα πλαίσια μεγάλου βαθμού μυελοκαταστολής. Μετά από διακοπή της χορήγησης αζαθειοπρίνης και συντηρητική αντιμετώπιση, όλες οι εργαστηριακές παράμετροι επέστρεψαν στα φυσιολογικά όρια. Παρόλο που η συγκεκριμένη υπόθεση δεν στηρίζεται σε ιστολογικά τεκμήρια, εντούτοις ο αποκλεισμός άλλων πιθανών αιτιολογικών παραγόντων σε συνάρτηση με την κλινική και την εργαστηριακή βελτίωση της ασθενούς μετά από τη διακοπή χορήγησης του φαρμάκου υποστηρίζουν ισχυρά την περίπτωση εκσεσημασμένης ιδιοσυγκρασιακής αντίδρασης στην αζαθειοπρίνη.

Λέξεις ευρετηρίου: Αζαθειοπρίνη, Ηπατοτοξικότητα, Μυελοτοξικότητα, Συστηματικός ερυθηματώδης λύκος.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής