Τελ. ενημέρωση:

   05-Dec-2009
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 26(5), Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2009, 688-698

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Η περιπετειώδης ανακάλυψη της Yersinia pestis ως παράδειγμα προσωπικών αντιπαλοτήτων και επιστημονικής διαμάχης

Κ. Τσιάμης,1 Ε. Πουλάκου-Ρεμπελάκου,2 Α. Τσακρής,3 Ε. Πετρίδου1
1Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής,
2Εργαστήριο Ιστορίας της Ιατρικής,
3Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα

Παρουσιάζεται η ανακάλυψη του βακτηριδίου της πανώλης, της Yersinia pestis, από τους Alexandre Yersin και Shibasaburo Kitasato, η οποία έγινε στη διάρκεια της 3ης πανδημίας στο Hong Kong, το 1894. Οι δύο νεαροί επιστήμονες βρέθηκαν στο επίκεντρο μιας φοβερής επιδημίας, αλλά και μιας επιστημονικής διαμάχης. Η ιστορία διαδραματίστηκε σε μια πόλη μεσούσης της επιδημίας, πλαισιωμένη από γαλλοβρετανικές αποικιοκρατικές έριδες και προσωπικές φιλοδοξίες. Ο ρόλος του Σκωτσέζου ιατρού Lowson, η επιστημονική συμμαχία Βρετανίας, Ιαπωνίας, Γερμανίας και η διαμάχη της με το Ινστιτούτο Pasteur και τη Γαλλική Ακαδημία Επιστημών συνθέτουν το σκηνικό αυτής της ανακάλυψης. Για 100 χρόνια μετά, η επιστημονική κοινότητα θα παραμείνει διχασμένη σε μια δεύτερη διαμάχη για το επίσημο όνομα του βακτηρίου, μέχρι την τελική του ταξινόμηση στο γένος Yersinia της οικογένειας των εντεροβακτηριακών.

Λέξεις ευρετηρίου: Alexandre Yersin, Δημόσια υγεία, Ιστορία της Ιατρικής, Μικροβιολογία, Shibasaburo Kitasato, Yersinia pestis.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής