Τελ. ενημέρωση:

   12-Mar-2010
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 27(1), Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2010, 18-36

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Προτελεύτια διλήμματα στη μονάδα εντατικής θεραπείας.
Μη κλιμάκωση και απόσυρση της υποστηρικτικής της ζωής αγωγής

Γ. Κρανιδιώτης, Β. Γεροβασίλης, Α. Τασούλης, Σ. Νανάς
Α΄ Κλινική Εντατικής Θεραπείας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα

Η εντατική θεραπεία μπορεί να παρατείνει τη διαδικασία του θανάτου ασθενών που δεν ανταποκρίθηκαν στην ήδη χορηγηθείσα αγωγή και έχουν ελάχιστη έως μηδενική πιθανότητα επιβίωσης ή επανόδου σε μια ζωή ανεκτής ποιότητας. Η ανάγκη αποφυγής της μάταιης ταλαιπωρίας των θνησκόντων οδήγησε στην καθιέρωση των πρακτικών της μη κλιμάκωσης και της απόσυρσης της υποστηρικτικής της ζωής αγωγής. Οι εν λόγω πρακτικές θεμελιώνονται στις αρχές της Βιοηθικής, είναι παγκοσμίως διαδεδομένες και εγκεκριμένες από τη διεθνή επιστημονική κοινότητα, ενώ δεν πρέπει να συγχέονται με την ευθανασία. Δεν υφίσταται ηθική διαφοροποίηση μεταξύ μη κλιμάκωσης και απόσυρσης της αγωγής. Επίσης, ο περιορισμός της αγωγής αφορά σε πάσης φύσης θεραπείες, συμπεριλαμβανομένης και της τεχνητής ενυδάτωσης και θρέψης. Η συντριπτική πλειονότητα των ασθενών των μονάδων εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ) δεν μπορούν να συμμετάσχουν στη λήψη της απόφασης μη κλιμάκωσης ή απόσυρσης της αγωγής. Οι εκ των προτέρων δοθείσες οδηγίες προβάλλουν ως πιθανός τρόπος διεύρυνσης της αυτονομίας του ασθενούς. Οι ιατρικές εταιρείες συστήνουν η ευθύνη της απόφασης να μοιράζεται ανάμεσα στη θεραπευτική ομάδα και τους συγγενείς. Μέσω μιας διαδικασίας συζήτησης και ανταλλαγής πληροφοριών, καθορίζονται οι στόχοι της αγωγής. Όταν η αγωγή δεν μπορεί να εκπληρώσει τους στόχους που τέθηκαν, κρίνεται ανώφελη και δεν κλιμακώνεται ή αποσύρεται. Τυχόν συγκρούσεις αντιμετωπίζονται αρχικά μέσω της επανάληψης του διαλόγου και της εμβάθυνσης της επικοινωνίας. Σε ανεπίλυτη διαφωνία, το θέμα παραπέμπεται στην επιτροπή δεοντολογίας του νοσοκομείου. Μελέτες παρατήρησης που διεξήχθησαν σε διάφορες χώρες και ηπείρους έδειξαν ότι, σε ένα μεγάλο ποσοστό ασθενών που πεθαίνουν στη ΜΕΘ, έχει προηγηθεί μη κλιμάκωση ή απόσυρση της αγωγής, και ότι η απόφαση σχετίζεται με ποικίλους κλινικούς παράγοντες. Η συχνότητα του περιορισμού της αγωγής καθώς και ο βαθμός συμμετοχής των συγγενών στη λήψη της απόφασης επηρεάζονται από το πολιτισμικό πλαίσιο.

Λέξεις ευρετηρίου: Απόσυρση αγωγής, Αρχές Βιοηθικής, Ευθανασία, Μη κλιμάκωση αγωγής, Προτελεύτια διλήμματα.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής