Τελ. ενημέρωση:

   12-Mar-2010
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 27(1), Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2010, 48-65

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Θεραπευτική αντιμετώπιση του διάχυτου από μεγάλα Β-κύτταρα λεμφώματος

Κ. Λιάπης, Θ. Καρμίρης
Κλινική Αιματολογική-Λεμφωμάτων, ΓΝΑ «Ευαγγελισμός», Αθήνα

Το διάχυτο από μεγάλα Β-κύτταρα λέμφωμα (diffuse large B-cell lymphoma, DLBCL) είναι ο συχνότερος ιστολογικός τύπος μεταξύ των λεμφωμάτων και ο κύριος εκπρόσωπος των επιθετικών λεμφωμάτων. Αποτελεί ένα ιδιαίτερα επιθετικό νεόπλασμα αλλά και μια θεραπευτική πρόκληση, καθώς είναι δυνητικά ιάσιμο νόσημα λόγω της χημειοευαισθησίας του. Το DLBCL χαρακτηρίζεται από σημαντική βιολογική και κλινική ετερογένεια, ενώ έχει γίνει μεγάλη προσπάθεια για την ανεύρεση εύχρηστων προγνωστικών παραγόντων και υποομάδων ασθενών με διαφορετικό προσδόκιμο επιβίωσης. Πολλοί συνδυασμοί χημειοθεραπευτικών έχουν δοκιμαστεί για τη θεραπεία του, ωστόσο το κλασικό σχήμα CHOP παραμένει η πρώτη επιλογή. Την τελευταία δεκαετία, σημαντική πρόοδος έχει σημειωθεί στη μελέτη της βιολογίας και στη θεραπευτική των λεμφωμάτων με την ευρεία χρήση των μονοκλωνικών αντισωμάτων και της ανοσοχημειοθεραπείας. Υπό το φως αυτών των εξελίξεων και ενώ οι προσδοκίες μας όπως είναι φυσικό έχουν αυξηθεί, σημαντικά ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα, ενώ και για αρκετούς ασθενείς τα αποτελέσματα δεν είναι ικανοποιητικά. Στην παρούσα ανασκόπηση αναπτύσσεται η πρόγνωση και η πρωτογενής θεραπεία των πρωτοπαθών λεμφαδενικών DLBCL.

Λέξεις ευρετηρίου: Ανοσοχημειοθεραπεία, Διάχυτο από μεγάλα Β-κύτταρα λέμφωμα, Επιθετικό λέμφωμα.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής