Τελ. ενημέρωση:

   14-Mar-2010
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 27(1), Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2010, 66-71

ΒΡΑΧΕΙΑ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Ανοικτός αρτηριακός πόρος στη νεογνική περίοδο

Κ. Παπαγεωργίου,1 Ε. Τσιβίκη2
1Παιδίατρος, Καστοριά
2Παιδιατρική Κλινική, «Μποδοσάκειο» Γενικό Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας, Πτολεμαΐδα

O αρτηριακός πόρος (AΠ) είναι βασικό στοιχείο της εμβρυϊκής κυκλοφορίας, απαραίτητο για την άρτια καρδιακή ανάπτυξη-λειτουργία. Μετά από τη γέννηση είναι γνωστό ότι στα τελειόμηνα νεογνά συνήθως κλείνει λειτουργικά την πρώτη ημέρα ζωής. Η παραμονή του μπορεί να είναι μεμονωμένη ή να συνδυάζεται με καρδιακές ανωμαλίες. O ανοικτός αρτηριακός πόρος (AΑΠ) προκαλεί διαφυγή αίματος, η οποία εξαρτάται από τη διαφορά πιέσεων μεταξύ της συστηματικής και της πνευμονικής κυκλοφορίας καθώς και από το μέγεθός του. Ιδιαίτερα τα πρόωρα νεογνά με σύνδρομο αναπνευστικής δυσχέρειας (ΣΑΔ) κινδυνεύουν να παρουσιάσουν διαφυγή αίματος κυρίως στη φάση ανάρρωσης από το ΣΑΔ, με αποτέλεσμα παρατεταμένη αναπνευστική δυσλειτουργία. Η αντιμετώπιση του ΑΑΠ είναι συντηρητική ή χειρουργική. Η προφυλακτική χορήγηση ινδομεθακίνης ελαττώνει τη συχνότητα ΑΑΠ και ενδοκοιλιακής αιμορραγίας στα πολύ χαμηλού βάρους γέννησης νεογνά.

Λέξεις ευρετηρίου: Ανοικτός αρτηριακός πόρος, Ινδομεθακίνη, Νεογνά.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής