Τελ. ενημέρωση:

   10-May-2010
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 27(1), Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2010, 7-17

ΕΙΔΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Πρόληψη των καρδιαγγειακών νοσημάτων. Alma-Ata 1978 και σήμερα.
Τι έχει επιτευχθεί και τι αναμένεται;

Λ.Π. Ανθόπουλος,1 Π.Λ. Ανθόπουλος2
1Β΄ Καρδιολογική Κλινική, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, Μαρούσι
2Αιμοδυναμικό Τμήμα, ΠΓΝ «Ευαγγελισμός», Αθήνα

Γίνεται ανασκόπηση των διαφόρων καταστάσεων και γεγονότων, καθώς και των συνθηκών που επικρατούσαν παγκοσμίως, πριν από τη σύναξη που συγκάλεσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) το 1978 στην Alma-Ata, πρωτεύουσα του Kazakhstan. Εκπρόσωποι από 134 χώρες, μαζί με την Ελλάδα, συγκεντρώθηκαν και αντάλλαξαν απόψεις για μία εβδομάδα αναφορικά με την κατάσταση της υγείας των λαών. Με απόλυτη ομοφωνία έλαβαν σημαντικές αποφάσεις και έθεσαν ως στόχο: «Υγεία για όλους έως το 2000. Η πρωτογενής φροντίδα υγείας (ΠΦΥ) αποτελεί το κλειδί για την πραγματοποίηση του στόχου που τέθηκε». Με την πάροδο των ετών, έγινε σύντομα σαφές ότι ο στόχος δεν θα επιτυγχανόταν. Έτσι, το 2000 ο ΟΗΕ συγκάλεσε νέα σύσκεψη όπου αντιπροσωπεύτηκαν 189 χώρες και με χρονικό ορίζοντα το 2015 έθεσαν οκτώ, αρκετά φιλόδοξους στόχους. Σήμερα, μετά από την παρέλευση του μισού χρόνου απ' όσο υπολόγισαν ότι θα χρειαζόταν για την επιτυχία των στόχων, οι συγγραφείς, αρκετά απαισιόδοξοι, συνιστούν έναν ιδιαίτερο -εντελώς ελληνικό- τρόπο για την εξασφάλιση «υγείας για όλους» στην Ελλάδα. Σε συντομία, μια καλή προετοιμασία των πολιτών με την εφαρμογή έντονων προγραμμάτων «υγειονομικής διαφώτισης» από το κράτος και στη συνέχεια αναζήτηση, οργάνωση και συντονισμός των πλούσιων ευπατρίδων Ελλήνων για την επιτυχία του εγχειρήματος. Χρειάζονται μερικά «φωτισμένα μυαλά» για να δοκιμαστεί ο προτεινόμενος τρόπος.

Λέξεις ευρετηρίου: Alma-Ata και πρόληψη, Καρδιαγγειακή πρόληψη.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής