Τελ. ενημέρωση:

   10-May-2010
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 27(2), Μάρτιος-Απρίλιος 2010, 222-227

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Η με πλάγια προσπέλαση επινεφριδεκτομή - Μια διαχρονική διαδικασία

Π. Τόμος, Σ. Κύκαλος, Λ. Λεκάκος, Δ. Πατσούρας, Κ. Κωνσταντουδάκης, Ε. Σπάρταλης, Α. Παπαχριστοδούλου
Β΄ Χειρουργική Κλινική, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών, «Λαϊκό» Γενικό Νοσοκομείο, Αθήνα

ΣΚΟΠΟΣ Η χειρουργική προσπέλαση των επινεφριδίων αποτελεί αντικείμενο προβληματισμού. Παρόλο που η λαπαροσκόπηση γίνεται ολοένα και πιο δημοφιλής, η ανοικτή επινεφριδεκτομή έχει συγκεκριμένες ενδείξεις. Η πλάγια προσπέλαση παραμένει μια αξιόπιστη επιλογή.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Στην Κλινική μας χρησιμοποιείται η πλάγια προσπέλαση στις ανοικτές επινεφριδεκτομές. Έξι ασθενείς υποβλήθηκαν σε πλάγιας προσπέλασης επινεφριδεκτομή την τελευταία τριετία. Τα αποτελέσματα αναλύθηκαν και συγκρίθηκαν με εκείνα των άλλων προσπελάσεων.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Η εκτίμηση των δεδομένων αναφέρει ικανοποίηση όλων των ασθενών από τη διαδικασία, ενώ τα εγχειρητικά αποτελέσματα την καθιστούν ανταγωνιστική επιλογή στη χειρουργική των επινεφριδίων.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η πλάγιας προσπέλασης επινεφριδεκτομή παραμένει μια ασφαλής, επιτυχής και ανταγωνιστική χειρουργική προσπέλαση.

Λέξεις ευρετηρίου: Επινεφριδεκτομή, Πλάγια προσπέλαση, Χειρουργικές προσπελάσεις.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής