Τελ. ενημέρωση:

   26-Oct-2010
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 27(5), Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2010, 731-741

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Aιματολογικές διαταραχές που προκαλούνται από φάρμακα
Γ. Διαταραχές της αιμοπεταλιακής σειράς και του μηχανισμού πήξης

Γ.Χρ. Μελέτης, Κ. Κωνσταντόπουλος
Α΄ Παθολογική Κλινική, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Νοσοκομείο «Λαϊκό», Αθήνα

Στην παρούσα ανασκόπηση περιγράφονται οι διαταραχές του αριθμού και της λειτουργικότητας των αιμοπεταλίων, καθώς και των παραγόντων πήξης, μετά από τη θεραπευτική χορήγηση διαφόρων φαρμάκων. Έτσι, μετά από τη χορήγηση ορισμένων φαρμάκων μπορεί να προκληθούν διαταραχές τόσο του αριθμού όσο και της λειτουργικότητας των αιμοπεταλίων. Επίσης, ενδέχεται να εμφανιστούν ποικίλες διαταραχές των παραγόντων της πήξης μετά τη χορήγηση κάποιων φαρμάκων, μόνων τους ή σε συνδυασμούς. Όλες οι εν λόγω διαταραχές, μεμονωμένες ή σε συνδυασμό, πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψη ως πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες της φαρμακευτικής αγωγής σε όλες τις περιπτώσεις των ασθενών.

Λέξεις ευρετηρίου: Διαταραχές προθρομβίνης, Θρομβοπενία, Θρομβοπενία από ηπαρίνη (HIT), Θρομβοπενίες ανοσολογικής αρχής, Κυκλοφορία αντιπηκτικού, Λειτουργικές διαταραχές αιμοπεταλίων, Μικροαγγειοπαθητική αιμολυτική αναιμία, Υπερπηκτικότητα, Φάρμακα.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής