Τελ. ενημέρωση:

   26-Oct-2010
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 27(5), Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2010, 847-855

ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Αξιολόγηση των πηγών πληροφόρησης στις βιοϊατρικές επιστήμες PubMed, DIMDI

Ε. Λάππα
Ιατρική Βιβλιοθήκη, Γενικό Νοσοκομείο ΚΑΤ, Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, ΤΕΙ Αθήνας

Αντικείμενο της παρούσας έρευνας ήταν η μελέτη της αποτελεσματικότητας των μηχανισμών διαχείρισης της γνώσης και των υπηρεσιών παρέμβασης στα θέματα παραγωγής, διακίνησης, διαχείρισης και διάθεσης της επιστημονικής πληροφορίας, με στόχο την κοινωνική εκμετάλλευσή της. Στόχος της μελέτης ήταν η διερεύνηση, η ανάλυση και η αξιολόγηση των ψηφιακών υπηρεσιών πληροφόρησης στις βιοϊατρικές επιστήμες και ιδιαίτερα στη Φυσική Ανθρωπολογία, σύμφωνα με τις μεθόδους αναζήτησης και ανάκτησης πληροφοριών που προσφέρονται σήμερα στον παγκόσμιο ιστό (web). Στην παρούσα μελέτη επιχειρήθηκε η αναλυτική παρουσίαση και η αξιολόγηση των επιμέρους στοιχείων που χαρακτηρίζουν τη δόμηση εργαλείων ευρετηρίασης και οργάνωσης των βιοϊατρικών πληροφοριών με μεθοδολογικές προσεγγίσεις και, ακόμη περισσότερο, των εργαλείων ανάκτησης της πληροφορίας σε πληροφοριακά συστήματα και βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων. Έγινε διερεύνηση στα συστήματα έγκυρης πληροφόρησης και αναλύθηκε ο ρόλος της πρακτικής τεκμηρίωσης (practice information) που βασίστηκε σε αποδεικτικά βιβλιογραφικά στοιχεία της ιατρικής επιστήμης (evidence-based medicine), για την καλύτερη και αποτελεσματική εκμετάλλευση των σημαντικών δυνατοτήτων που παρέχουν οι νέες τεχνολογίες της ερευνητικής και κλινικής πληροφορίας, μέσω των συστημάτων αποτελεσματικής ανάκτησης των πληροφοριών στο διαδίκτυο. Επιλέχθηκαν οι 20 από τις 37 βάσεις που διατίθενται από το κέντρο τεκμηρίωσης βιοϊατρικών πληροφοριών DIMDI, καθώς οι 7 βάσεις Medline (ME05, ME00, ME95, ME90, ME83, ME66, ME60), για την αναζήτηση όλων των εγγραφών που περιέχονται στις συλλογές αυτών και ιδιαίτερα αναφέρονται στην επιστήμη της Ιατρικής και της Φυσικής Ανθρωπολογίας με τις επιμέρους γνωστικές της ενότητες.

Λέξεις ευρετηρίου: Cochrane library, German Institute of Medical Documentation and Information (DIMDI), Ιατρικές βάσεις δεδομένων, PubMed, Συστήματα ανάκτησης, Τεκμηριωμένη βιβλιοθηκονομία, Τεκμηριωμένη ιατρική πληροφόρηση, Τεκμηριωμένη πρακτική.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής