Τελ. ενημέρωση:

   31-Mar-2011
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 28(2), Μάρτιος-Απρίλιος 2011, 188-198

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Η διάγνωση βρογχικού άσθματος σε αθλητές υψηλών επιδόσεων
Εκτός από τη σπιρομέτρηση

Ν. Μάρκου,1 Π. Μυριανθεύς,2 Γ. Μπαλτόπουλος2
1ΜΕΘ, Λάτσειο Κέντρο Εγκαυμάτων, «Θριάσιο» Νοσοκομείο, Αθήνα
2Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστημιακή ΜΕΘ, ΓΝΑ «ΚΑΤ», Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα

Η άσκηση αποτελεί έναν από τους πλέον συνηθισμένους εκλυτικούς παράγοντες βρογχόσπασμου. Ο βρογχόσπασμος κατά την άσκηση αποτελεί ιδιαίτερα συχνό πρόβλημα σε αθλητές υψηλών επιδόσεων και μπορεί να επηρεάζει σημαντικά τις αθλητικές επιδόσεις. Στα άτομα αυτά, η διάγνωση άσθματος ή βρογχόσπασμου κατά την άσκηση αποτελεί σοβαρή πρόκληση, καθώς η παρουσία συμπτωμάτων έχει χαμηλή ευαισθησία και ειδικότητα, ενώ η σπιρομέτρηση πριν και μετά από βρογχοδιαστολή συνήθως δεν είναι διαγνωστική. Σε πολλές περιπτώσεις, η τεκμηρίωση της διάγνωσης είναι εφικτή μόνο με δοκιμασίες πρόκλησης (άσκηση, εκούσιος ευκαπνικός υπεραερισμός, εισπνοή σκόνης μανιτόλης ή εκνεφώματος υπέρτονου χλωριονατριούχου ορού). Παραμένει ανοικτό το θέμα του συστηματικού ελέγχου όλων των αθλητών υψηλών επιδόσεων για βρογχόσπασμο κατά την άσκηση, ανεξάρτητα από την παρουσία συμπτωμάτων.

Λέξεις ευρετηρίου: Αθλητές, Άσκηση, Βρογχικό άσθμα, Δοκιμασίες πρόκλησης, Σπιρομέτρηση.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής