Τελ. ενημέρωση:

   31-Mar-2011
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 28(2), Μάρτιος-Απρίλιος 2011, 199-207

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Διαφοροδιαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτική αντιμετώπιση του υπογλυκαιμικού συνδρόμου

B. Δημαράκης, A. Αργυρόπουλος
Τμήμα Ενδοκρινολογίας, Μεταβολισμού και Σακχαρώδους Διαβήτη, Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας «Άγιος Παντελεήμων», Πειραιάς

Το πρόβλημα των υπογλυκαιμικών επεισοδίων είναι συχνό στην καθημερινή κλινική πράξη και πολλά άτομα προσφεύγουν στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας με την αυτοδιάγνωση της υπογλυκαιμίας, ζητώντας απεγνωσμένα ιατρική βοήθεια. Ωστόσο, στις περισσότερες περιπτώσεις η εν λόγω διάγνωση είναι αυθαίρετη και ως επί το πλείστον εσφαλμένη. Συνεπώς, αρχικά ο κλινικός ιατρός καλείται να επιβεβαιώσει τη διάγνωση της αληθούς υπογλυκαιμίας με τη βοήθεια της κλασικής τριάδας του Whipple. Μετά από την επιβεβαίωσή της οφείλει να προχωρήσει στη διαφοροδιαγνωστική προσέγγιση του υπογλυκαιμικού συνδρόμου. Σκοπός της παρούσας βραχείας ανασκόπησης είναι η διευκόλυνση του κλινικού γιατρού, που συνήθως αντιμετωπίζει δυσκολίες στην εν λόγω προσέγγιση, με την υιοθέτηση του διαφοροδιαγνωστικού αλγόριθμου, ο οποίος παρουσιάζεται κατά τρόπο συνοπτικό και εύληπτο τόσο κατά την ανάπτυξη του κειμένου, όσο και υπό μορφή γραφικής παράστασης. Στο πλαίσιο εφαρμογής του αλγόριθμου, αρχικά αποκλείονται καταστάσεις, νοσήματα και φαρμακευτικοί παράγοντες που μπορεί να συσχετίζονται με την εκδήλωση υπογλυκαιμικών επεισοδίων. Στη συνέχεια γίνεται η διάκριση των δύο κύριων τύπων υπογλυκαιμίας, δηλαδή της νηστείας και της μεταγευματικής, η οποία αποτελεί το κομβικό σημείο για την περαιτέρω διαγνωστική προσπέλαση του συνδρόμου. Αφού επιτευχθεί η συγκεκριμένη διάκριση, ακολούθως περιγράφονται αναλυτικά τα διαγνωστικά βήματα που οδηγούν στην αποκάλυψη των ποικίλων αιτίων των δύο κύριων τύπων της υπογλυκαιμίας και αναλύονται οι υποκείμενοι γνωστοί ή πιθανολογούμενοι παθοφυσιολογικοί μηχανισμοί. Ιδιαίτερη μνεία γίνεται σχετικά με την ψευδοϋπογλυκαιμία, που στερείται συνήθως συμπτωματολογίας και δεν συνιστά σημαντικό κλινικό πρόβλημα. Εκτενής όμως αναφορά γίνεται στην ειδική περίπτωση της ψευδοϋπογλυκαιμίας, που χαρακτηρίζεται από υπογλυκαιμιο-μιμητική συμπτωματολογία και συζητείται ο υποκείμενος ψυχογενής μηχανισμός της. Τέλος, προσδιορίζονται οι γενικές αρχές της εξατομικευμένης θεραπευτικής αντιμετώπισης του υπογλυκαιμικού συνδρόμου, επισημαίνοντας ιδιαίτερα τις καταστάσεις εκείνες στις οποίες είναι κρίσιμη η άμεση και αποτελεσματική θεραπεία.

Λέξεις ευρετηρίου: Αληθής, Μεταγευματική, Νηστείας, Υπογλυκαιμία, Ψευδοϋπογλυκαιμία.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής