Τελ. ενημέρωση:

   31-Mar-2011
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 28(2), Μάρτιος-Απρίλιος 2011, 224-226

ΒΡΑΧΕΙΑ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Γρίπη των σκύλων και της γάτας: Είναι πιθανές αναδυόμενες ζωονόσοι;

V. Wiwanitkit
Wiwanitkit House, Bangkhae, Bangkok, Ταϊλάνδη

Ο ιός της γρίπης αφορά σε μια ομάδα παθογόνων ιών, που είναι ιδιαίτερα γνωστοί στη σημερινή εποχή. Αρκετά είδη ζώων, όπως είναι τα θηλαστικά και τα πτηνά, μπορεί να νοσήσουν από τον ιό της γρίπης. Επίσης, τα είδη των ιών της γρίπης πιθανόν να μεταφέρονται από τα διάφορα ζώα στον άνθρωπο. Τα δεδομένα που προέκυψαν τα δύο τελευταία έτη από τη γρίπη των πτηνών και των χοίρων έδειξαν ότι αυτοί οι δύο ιοί προήλθαν από τα ζώα και μεταδόθηκαν στον άνθρωπο λόγω ορισμένων, μη αναμενόμενων φυσικών γενετικών τροποποιήσεων. Στην παρούσα βραχεία ανασκόπηση αναφέρονται κάποια στοιχεία που αφορούν στη γρίπη των σκύλων και της γάτας, εστιάζοντας στην πιθανότητα οι δύο εν λόγω ιώσεις να είναι νέες ζωονόσοι.

Λέξεις ευρετηρίου: Γάτα, Γρίπη, Σκύλος.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής