Τελ. ενημέρωση:

   31-Mar-2011
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 28(2), Μάρτιος-Απρίλιος 2011, 251-256

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Επίπεδα αντιοξειδωτικών ουσιών σε ορό αίματος καρκινοπαθών
που υποβάλλονται σε χημειοθεραπευτική αγωγή

Ε. Λυμπεράκη, Φ. Ελευθερίου, Γ. Γάσπαρης, Ε. Καραλέκος, Χ. Πέτρου
Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων, Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας,
Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη

ΣΚΟΠΟΣ Η παρούσα εργασία επιχειρεί να εκτιμήσει το οξειδωτικό stress των ασθενών με καρκίνο που υποβάλλονται σε χημειοθεραπευτική αγωγή και να συσχετίσει τα επίπεδα της ολικής αντιοξειδωτικής ικανότητας στον ορό των ασθενών –οι οποίοι δεν λαμβάνουν πρόσθετα διατροφής– με το φύλο και τη συχνότητα της αγωγής.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 51 ασθενείς ηλικίας 35−65 ετών, 16 άνδρες και 35 γυναίκες, που έπασχαν από διάφορες μορφές καρκίνου και υποβάλλονταν σε χημειοθεραπευτική αγωγή. Κανένας από τους ασθενείς δεν χρησιμοποιούσε πρόσθετα διατροφής. Οι 17 ασθενείς ελάμβαναν την αγωγή μία φορά την εβδομάδα, ενώ οι 34 ασθενείς μία φορά ημερησίως. Οι αιμοληψίες πραγματοποιήθηκαν πριν από τη λήψη της αγωγής. Σε όλα τα δείγματα μετρήθηκε η συγκέντρωση ολικών αντιοξειδωτικών στον ορό με τη μέθοδο TEAC (trolox equivalent antioxidant capacity) και έγινε σύγκριση με το φύλο και τη συχνότητα της λήψης του φαρμάκου.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Από τις μετρήσεις παρατηρήθηκε σημαντική μείωση στα επίπεδα της ολικής αντιοξειδωτικής ικανότητας του ορού όλων των ασθενών κατά 67,3% σε σύγκριση με τα επίπεδα των υγιών ατόμων (p=0,001). Παράλληλα, εμφανίστηκε διαφοροποίηση στα επίπεδα της ολικής αντιοξειδωτικής ικανότητας ανάλογα με το χρόνο λήψης της χημειοθεραπευτικής αγωγής, καθώς και με το φύλο. Μεγαλύτερη κατά 24,2% μείωση της αντιοξειδωτικής ικανότητας του ορού παρατηρήθηκε στους άνδρες, έναντι των γυναικών (p=0,055). Τα αποτελέσματα έδειξαν μεγαλύτερη κατά 28,4% μείωση στους ασθενείς που λάμβαναν την αγωγή καθημερινά, έναντι των ασθενών που τη λάμβαναν εβδομαδιαία (p=0,001).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Εκτιμάται ότι τα επίπεδα των αντιοξειδωτικών στον ορό αίματος καρκινοπαθών μειώνονται αρκετά κατά τη διάρκεια της χημειοθεραπείας, γεγονός που οφείλεται στην παραγωγή ελευθέρων ριζών, τόσο λόγω της ασθένειας όσο και λόγω της χημειοθεραπευτικής αγωγής. Η επιβεβαιωμένα μειωμένη άμυνα του οργανισμού των συγκεκριμένων ατόμων πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπ' όψη. Πιθανή λήψη αντιοξειδωτικών ουσιών μέσω της διατροφής ή των φαρμακευτικών προϊόντων –ειδικά όταν αυτές δεν δρουν ανταγωνιστικά με τη χημειοθεραπευτική αγωγή– θα βοηθούσε στην άμυνα του οργανισμού των ασθενών.

Λέξεις ευρετηρίου: Οξειδωτικό stress, TAC, Φύλο, Χημειοθεραπεία.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής