Τελ. ενημέρωση:

   31-Mar-2011
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 28(2), Μάρτιος-Απρίλιος 2011, 270-271

ΒΡΑΧΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Εμβολιασμός κατά της γρίπης των χοίρων: Σύνοψη της πρακτικής και της διαδικασίας

V. Wiwanitkit
Wiwanitkit House, Bangkhae, Bangkok, Ταϊλάνδη

Η πιο πρόσφατη μέθοδος για τον έλεγχο της νέας γρίπης των χοίρων αναφέρεται στο τελευταίο εμβόλιο. Το εμβόλιο αυτό εφαρμόστηκε εδώ και μερικούς μήνες, ενώ ο εμβολιασμός βρίσκεται σε εξέλιξη σε αρκετές χώρες. Αναφέρονται λεπτομερώς τα δεδομένα και γίνεται συζήτηση σχετικά με την πρακτική του εμβολιασμού από τη χρήση του νέου εμβολίου στην Ταϊλάνδη, μια τροπική χώρα όπου εμφανίστηκε το πρόβλημα της πανδημίας εξαιτίας της γρίπης των χοίρων.

Λέξεις ευρετηρίου: Γρίπη των χοίρων, Διαδικασία, Εμβολιασμός, Πρακτική.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής