Τελ. ενημέρωση:

   11-May-2011
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 28(3), Μάιος-Ιούνιος 2011, 295-306

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Παγκόσμια δεδομένα συσχέτισης Helicobacter pylori λοίμωξης και γλαυκώματος

Χ. Ζαβός, Ι. Κουντουράς
Γαστρεντερολογικό Εργαστήριο, Β΄ Παθολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο»,
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη

Τα δεδομένα που αφορούν στον επιπολασμό της Helicobacter pylori (H. pylori) λοίμωξης σε ασθενείς ποικίλων τύπων γλαυκώματος παρουσιάζουν γεωγραφικές και εθνικές ομοιότητες ή διαφορές, φαίνεται δε ότι αντανακλούν την παρουσία γεωγραφικών διακυμάνσεων της συχνότητας της H. pylori λοίμωξης και των τύπων του γλαυκώματος. Ειδικότερα, τα δεδομένα που αφορούν στον ελλαδικό χώρο δείχνουν αυξημένη συχνότητα της H. pylori λοίμωξης σε Έλληνες ασθενείς με πρωτοπαθές γλαύκωμα ανοικτής γωνίας και ψευδοαποφολιδωτικό γλαύκωμα, η θεραπεία εκρίζωσης έχει θετική επίπτωση στη διετή πορεία του γλαυκώματος και ο αυξημένος τίτλος των ειδικών anti-H. pylori IgG αντισωμάτων στο υδατοειδές υγρό γλαυκωματικών ασθενών ενδεχομένως να αντανακλά τη βαρύτητα της γλαυκωματικής βλάβης, ευρήματα που υποδηλώνουν ότι η H. pylori λοίμωξη φαίνεται να εμπλέκεται στην αιτιοπαθογένεση του γλαυκώματος. Εφαρμόζοντας ποικίλες σχετικές μεθόδους διάγνωσης της H. pylori λοίμωξης, μελέτες από Κορέα, Κίνα, Ινδία, Ιράν και Τουρκία συμφωνούν με τα αναφερόμενα ελληνικά δεδομένα, ενώ μελέτες από Καναδά, Ιταλία και Ισραήλ, εφαρμόζοντας την ορολογική διαγνωστική μέθοδο, δεν αναφέρουν συσχέτιση H. pylori λοίμωξης και γλαυκώματος. Εν τούτοις, επισημαίνεται ότι η ορολογική μέθοδος έχει περιορισμούς, επειδή κατά κύριο λόγο αδυνατεί να διαχωρίσει την παρούσα-ενεργό από παλαιά λοίμωξη. Η εν λόγω μελέτη ανασκοπεί τα σχετικά δημοσιευμένα δεδομένα σε παγκόσμια κλίμακα και επιχειρεί κριτική ανάλυση των αποτελεσμάτων βάσει των διαγνωστικών μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν.

Λέξεις ευρετηρίου: Γεωγραφικές ομοιότητες και διαφορές, Επιδημιολογία, Helicobacter pylori, Χρόνιο γλαύκωμα ανοικτής γωνίας.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής