Τελ. ενημέρωση:

   12-May-2011
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 28(3), Μάιος-Ιούνιος 2011, 369-379

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Αν μπορούσατε ν' αλλάξετε ένα πράγμα στη σχολή σας, ποιο θα ήταν αυτό;
469 προτάσεις 429 πτυχιούχων Ιατρικής

Ξ. Τσερετοπούλου,1 Θ. Τζαμαλής,1 Γ. Μπαζούκης,1 Γ. Λυράκος,2 Χ. Γώγος,3 Κ. Θερμού,4
Κ.Ν. Μαλίζος,5 Α. Μπένος,6 Ι.Ν. Παπαδόπουλος,7 Ι. Πνευματικός,8 Κ. Σιαμόπουλος,9 Γ. Δημολιάτης1

1Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα
2Β΄ Κλινική Αναισθησιολογίας, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα
3Τμήμα Λοιμώξεων, Παθολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα
4Εργαστήριο Φαρμακολογίας, Τομέας Βασικών Επιστημών, Ιατρικό Τμήμα, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ηράκλειο
5Ορθοπαιδική Κλινική, Ιατρικό Τμήμα, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα
6Εργαστήριο Υγιεινής, Ιατρική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη
7Δ΄ Χειρουργική Κλινική, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα
8Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης, Ιατρική Σχολή, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Αλεξανδρούπολη
9Νεφρολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα

ΣΚΟΠΟΣ Το ερωτηματολόγιο ΜΠΟΡΩ! είναι ένα εργαλείο μέτρησης των εκβάσεων του προγράμματος σπουδών (ΠΣ) μιας ιατρικής σχολής, που βασίζεται κυρίως στο πρόγραμμα «Συντονισμός» (the tuning project) και βρίσκεται υπό κατασκευή και επικύρωση. Απαρτίζεται από 105 κλειστές ερωτήσεις, καθώς και την ανοικτή ερώτηση «αν μπορούσατε να αλλάξετε ένα πράγμα στη σχολή σας, ποιο θα ήταν αυτό;». Η ανάλυση των απαντήσεων των πτυχιούχων στη συγκεκριμένη ανοικτή ερώτηση αποτέλεσε το αντικείμενο της παρούσας μελέτης.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Το ερωτηματολόγιο ΜΠΟΡΩ! v.0 μοιράστηκε στους πτυχιούχους των ιατρικών σχολών της χώρας μας που ορκίστηκαν το καλοκαίρι και το φθινόπωρο του 2009, καθώς και στους ειδικευόμενους και ειδικευμένους που παρακολουθούσαν τις «Ημέρες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας − Γ. Παπαδάκης» στις 5.2.2010. Οι απαντήσεις στην ανοικτή ερώτηση αναλύθηκαν με μεθοδολογία ποιοτικής έρευνας (qualitative research). Σε αλλεπάλληλες συνεδρίες αλληλεπίδρασης ομαδοποιήθηκαν σε κατηγορίες και υποκατηγορίες, ανάλογα με το εννοιολογικό τους περιεχόμενο, και υπολογίστηκε η συχνότητά τους.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Συγκεντρώθηκαν, συνολικά, 408 ερωτηματολόγια πτυχιούχων από 6 ιατρικές σχολές της Ελλάδας (357 της καλοκαιρινής περιόδου ορκωμοσίας και 51 της φθινοπωρινής) −45% άρρενες, 55% θήλεις− από Αθήνα 148 (48% των πτυχιούχων της), Αλεξανδρούπολη 38 (81%), Θεσσαλονίκη 147 (71%), Ιωάννινα 12 (17%), Κρήτη 32 (47%) και Λάρισα 31 (100%), καθώς και 21 ερωτηματολόγια από ειδικευόμενους και ειδικευμένους στις 5.2.2010. Συνολικά, πρότειναν 469 αλλαγές, κυρίως του προγράμματος σπουδών (212) και των καθηγητών (215) και πολύ λιγότερο άλλων συνιστωσών του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος (42). Συγκεκριμένα, ανέφεραν περισσότερη πρακτική άσκηση (129), περισσότερη κλινική (8), εισαγωγή πρακτικών αντικειμένων (21), αφαίρεση υπερεξειδικευμένων αντικειμένων (12), τακτοποίηση ωρολόγιου προγράμματος (6), τρόπο διδασκαλίας (108), εξετάσεις (62), στάση των καθηγητών (31) και επιλογή (14) των καθηγητών. Ελάχιστες αλλαγές αφορούσαν στους ίδιους τους φοιτητές (10) και στη λειτουργία της σχολής (30).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜATΑ Οι πτυχιούχοι ζητούσαν αναδιάρθρωση του προγράμματος σπουδών και μετατροπή των καθηγητών τους σε δασκάλους, δηλαδή φοιτητοκεντρική παιδεία. Τα αιτήματα αυτά, όμοια με εκείνα που καταγράφηκαν από προγενέστερη έρευνα σε προπτυχιακούς (κυρίως προκλινικούς) φοιτητές, θα μπορούσαν να αποτελέσουν τον πυρήνα αλλαγών στην ιατρική εκπαίδευση.

Λέξεις ευρετηρίου: Έκβαση, Εκπαίδευση που βασίζεται στην έκβαση, Εκπαιδευτικό περιβάλλον/κλίμα, Ελλάδα, Ερωτηματολόγιο ΜΠΟΡΩ!, Ιατρική εκπαίδευση, Προπτυχιακοί φοιτητές, Πτυχιούχος.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής