Τελ. ενημέρωση:

   12-May-2011
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 28(3), Μάιος-Ιούνιος 2011, 380-382

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Κατανομή των συσκευών μέτρησης παρά την κλίνη του ασθενούς (POCTs)
στα περιφερειακά νοσοκομεία, καθώς και σχεδιασμός της κατανομής τους

V. Wiwanitkit
Project Coordinator, Thai POCT Forum, Ταϊλάνδη

ΣΚΟΠΟΣ Σήμερα, η εργαστηριακή διερεύνηση διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στο χειρισμό των διαβητικών ασθενών. Η χρήση αναλυτών παρά την κλίνη των ασθενών (POCTs) είναι μια λύση για τα περιφερειακά νοσοκομεία πρωτοβάθμιας φροντίδας με περιορισμό των κλασικών εργαστηρίων. Προς το παρόν, είναι σημαντική η χρησιμοποίηση περιορισμένου αριθμού συσκευών στα εν λόγω νοσοκομεία, ιδιαίτερα στις υπό ανάπτυξη χώρες.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Αναφέρεται η βασική μελέτη του σχεδίου κατανομής των αναλυτών POCT σε νοσοκομεία πρωτογενούς ιατρικής φροντίδας, σε αγροτικές περιοχές αναπτυσσόμενων χωρών, όπως η Ταϊλάνδη, με βάση τη γενική αξιολόγηση, την κατανομή κονδυλίων και την αναγκαιότητά τους.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αξιολόγηση του τελικού σχεδίου για την κατανομή των αναλυτών POCT και εφαρμογή του αδρού προγράμματος ελέγχου με τους συγκεκριμένους αναλυτές.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Το σχέδιο κατανομής μπορεί να εφαρμοστεί με επιτυχία στην πρωτοβάθμια φροντίδα, ιδιαίτερα σε περιφερειακά νοσοκομεία των υπό ανάπτυξη χωρών.

Λέξεις ευρετηρίου: Αναλυτές παρά την κλίνη ασθενών, Κατανομή, Πρωτοβάθμια φροντίδα, Υπό ανάπτυξη χώρες.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής