Τελ. ενημέρωση:

   15-Jul-2011
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 28(4), Ιούλιος-Αύγουστος 2011, 479-490

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Ο ρόλος της άσκησης στην πρόληψη και στη θεραπεία της οστεοπόρωσης σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες

Σ. Καρακύριου, Ε. Δούδα, Σ. Τοκμακίδης
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Κομοτηνή

H οστεοπόρωση είναι το συχνότερο μεταβολικό νόσημα των οστών, με ομάδα υψηλού κινδύνου τις γυναίκες μετά από την εμμηνόπαυση. Στη διάρκεια των πρώτων 5−10 ετών από την έναρξη της εμμηνόπαυσης παρατηρείται στις γυναίκες ταχεία απώλεια οστικής πυκνότητας που ανέρχεται στα 2−3% ετησίως. Η οστεοπόρωση είναι μια πολυπαραγοντική νόσος με πολλαπλές αιτίες, ορμονικές, μεταβολικές, περιβαλλοντικές, όπως η διατροφή και η έλλειψη άσκησης και φυσικής δραστηριότητας. Το οστό δεν είναι αδρανής ιστός αλλά ανταποκρίνεται στην πίεση, όπως οι άλλοι ιστοί του σώματος. Κάθε μεταβολή στη μορφή ή τη λειτουργία του οστού οδηγεί σε μεταβολές στην εσωτερική αρχιτεκτονική και την εξωτερική διαμόρφωσή του, έτσι ώστε ο σκελετός να διατηρεί ένα επίπεδο δομικής ακεραιότητας τέτοιο, που να υποστηρίζει την καθημερινή λειτουργική δραστηριότητα του ατόμου. Το οστό, καθώς και ο μυς, παρουσιάζει προσαρμογές και ενδυνάμωση ως απάντηση στο μηχανικό ερέθισμα (επιβάρυνση της άσκησης) και, αντίστροφα, ατροφεί κατά την ακινησία. Παρ' όλο που η περιορισμένη φυσική δραστηριότητα έχει αναγνωριστεί ως ένας επί πλέον παράγοντας κινδύνου για την ανάπτυξη της οστεοπόρωσης, εν τούτοις δεν έχει διευκρινιστεί πλήρως η συμβολή της άσκησης στην αντιμετώπιση της νόσου. Αρχικά, στις μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες προτάθηκε η αερόβια άσκηση και κυρίως το βάδισμα. Τα αποτελέσματα όμως δεν ήταν τα αναμενόμενα και οι ερευνητές προσπάθησαν να αυξήσουν την κατακόρυφη φόρτιση με ασκήσεις υψηλότερης έντασης. Επίσης, συμπεριέλαβαν ειδικά προγράμματα με αντιστάσεις, προκαλώντας επιβράδυνση της οστικής αποδόμησης, διατήρηση της οστικής πυκνότητας ή ακόμη και αύξησή της σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες. Την τελευταία δεκαετία, ο συνδυασμός προγραμμάτων δύναμης και αερόβιας μορφής άσκησης προτείνεται ως ιδανικός για την υγεία του οστού, αν και δεν έχει διερευνηθεί επισταμένα, με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν σαφή συμπεράσματα. Η παρούσα ανασκόπηση μελετά τα πρωτόκολλα άσκησης και αξιολογεί την αποτελεσματικότητα και τη συμβολή τους ως προς την αντιμετώπιση της οστεοπόρωσης και την επιβράδυνση της οστικής αποδόμησης που επέρχεται με την εμμηνόπαυση.

Λέξεις ευρετηρίου: Αερόβια άσκηση, Άσκηση με αντιστάσεις, Εμμηνόπαυση, Οστική πυκνότητα.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής