Τελ. ενημέρωση:

   15-Jul-2011
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 28(4), Ιούλιος-Αύγουστος 2011, 491-501

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Προγράμματα πρόληψης διαβήτη τύπου 2

Μ. Ματτέ,1 Ε.Γ. Βελονάκης2
1Γενικό Νοσοκομείο Αιγίου, Αίγιο
2Τμήμα Νοσηλευτικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα

Ο διαβήτης τύπου 2 είναι από τα πλέον δαπανηρά χρόνια νοσήματα τόσο για το ίδιο το άτομο όσο και την κοινωνία, ενώ οι μικρο- και μακροαγγειακές επιπλοκές που προκαλεί αποτελούν σημαντική αιτία νοσηρότητας και θνησιμότητας. Διάφορες γενετικές παραλλαγές αλληλεπιδρούν με ποικίλους περιβαλλοντικούς παράγοντες για την εμφάνιση της εν λόγω πολύπλοκης πολυγονιδιακής διαταραχής. Σημαντικές δοκιμές πρόληψης της νόσου με παρεμβάσεις στον τρόπο ζωής ή και με χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής σε άτομα υψηλού κινδύνου έχουν δείξει ότι η πορεία της φυσικής ιστορίας της νόσου, από την προκλινική φάση της διαταραγμένης ρύθμισης της γλυκόζης στον κλινικό διαβήτη τύπου 2, μπορεί να διακοπεί με σημαντικές δράσεις της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Από τα αποτελέσματα των προγραμμάτων πρόληψης φάνηκε ότι οι παρεμβάσεις με αλλαγές των διατροφικών συνηθειών και με αύξηση της φυσικής δραστηριότητας είναι οι πλέον αποτελεσματικές, αποτελώντας στρατηγικές πρώτης γραμμής σε προγράμματα πρόληψης διαβήτη τύπου 2, ενώ οι παρεμβάσεις με χορήγηση μετφορμίνης, ακαρβόζης και ορλιστάτης φαίνονται αποτελεσματικές αλλά ως δεύτερη επιλογή, αφού συνυπολογιστούν οι ανεπιθύμητες ενέργειες και οι αντενδείξεις. Πολλές χώρες έχουν αρχίσει να εφαρμόζουν στρατηγικές πρωτογενούς πρόληψης του διαβήτη τύπου 2, αν και δεν έχει αξιολογηθεί ακόμη η σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας των μοντέλων και των στρατηγικών που χρησιμοποιούν. Η ανάπτυξη και η εφαρμογή εθνικών πολιτικών πρόληψης του διαβήτη τύπου 2 και των επιπλοκών του με άξονα τη βέλτιστη αποτελεσματικότητα και το ελάχιστο κόστος αποτελεί το μόνο τρόπο μείωσης του ατομικού και του κοινωνικοοικονομικού φορτίου της νόσου και των επιπλοκών της.

Λέξεις ευρετηρίου: Διαβήτης τύπου 2, Διαταραχή ανοχής γλυκόζης, Διατροφικές παρεμβάσεις, Πρόληψη, Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής